Pajtić najavio povoljne kredite vredne 600 miliona dinara

01 Oct 2014

Sredstva koja će biti plasirana preko najavljenih konkursa Razvojnog fonda Vojvodine najpovoljnija su u ovom delu Evrope

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? najavio je danas da ?e do kraja sedmice biti otvorena tri konkursa Razvojnog fonda Vojvodine, vredna 600 miliona dinara.

“Re? je o dugoro?nom kreditu za unapre?enje prehrambeno-prera?iva?ke proizvodnje i kratkoro?nom kreditu za obrtna sredstva u privredi, a korisnici ?e mo?i da budu mikro, mala i srednja preduze?a, ali ne i tajkuni i veliki kapitalisti“, naveo je Pajti? u izjavi za medije.

Dodao je da ?e biti otvoren i konkurs koji podrazumeva mogu?nost da doma?i poljoprivrednici, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, odnosno fizi?ka lica, kupe poljoprivredno zemljište površine od jednog do 15 hektara.

“To je važno za unapre?enje njihove proizvodnje i za to da postanu efektivniji, produktivniji i uspešniji u proizvodnji“, ocenio je Pajti? i dodao da ni po ovom konkursu korisnici ne?e mo?i da budu vlasnici velikih površina zemljišta.

Prema njegovim re?ima, sredstva koja ?e biti plasirana preko najavljenih konkursa Razvojnog fonda Vojvodine najpovoljnija su u ovom delu Evrope, sa kamatom od tri do ?etiri odsto godišnje, u zavisnosti od sredstava obezbe?enja kredita.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!