Pajtić i Pastor razgovarali sa ambasadorom Mađarske

05 Oct 2015

Pajtić uložio zvaničan protest jer predstavnici Vojvodine nisu pozvani na otvaranje pogona kompanije u Senti; Pastor najavio izbore na proleće

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan pastor razgovarali su danas sa ambasadorom Ma?arske u Srbiji Atilom Pinterom.

Pajti? je tokom susreta sa Pinterom uložio i zvani?an protest jer predstavnici Pokrajinske vlade nisu pozvani na otvaranje novog pogona kompanije “Tisa Automotive” u Senti, i pored toga što je pokrajinska administracija, kako je rekao, dovela tu investiciju, finansirala 100 radnih mesta i obuku 180 radnika u toj kompaniji.

Predsednik Pokrajinske vlade je tražio da se ovim povodom utvrdi ko je odgovoran što je javnost obmanuta da je re? o investiciji, koja je plod rada Aleksandra Vu?i?a i njegove Vlade.

Pajti? je ocenio da se sve?anim otvaranjem novog pogona “Tisa Automotive” bez prisustva predstavnika Pokrajine pokušaj sugerisanja da je Republi?ka vlada dovela novu stranu investiciju u Vojvodini, a što se, kako je naveo, nije dogodilo u protekle tri i po godine.

Predsednik Pokrajinske vlade je tokom susreta sa ambasadorom Ma?arske izrazio neslaganje sa odlukom da ta država podigne zid na granici sa Srbijom. Pajti? je naveo da rešenje za tu situaciju nije lako na?i odmah, ali i da to rešenje nisu zidovi, pogotovo ne u 21 veku.

Tokom susreta je posebna pažnja posve?ena mogu?nostima ja?anja ekonomskih, odnosno privrednih kontakata. Pajti? i Pinter složili su se da postoji osnova za uspostavljanje ja?ih veza izme?u Srbije i Vojvodine sa Ma?arskom u svim vitalnim oblastima.

Pastor: Izbori najverovatnije na prole?e

Sa ambasadorom Ma?arske u Srbiji Atilom Pinterom danas je razgovarao i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, koji je informisao ambasadora o aktivnostima te institucije.

Pastor je, povodom razli?itih informacija o održavanju pokrajinskih izbora, istakao da ?e oni biti održani, u skladu sa zakonom i propisima, najverovatnije na prole?e slede?e godine.

Pastor i Pinter su ocenili da su odnosi Ma?arske i Srbije veoma dobri, što se pozitivno odražava i na me?uregionalnu saradnju Vojvodine i ma?arskih županija, naro?ito u oblasti privrede.

Pinter je poru?io da je Ma?arska zainteresovana za nove investicije u Srbiji, kao i za ja?anje kapaciteta u preduze?ima koja ve? posluju u našoj zemlji, poput OTP Banke i MOL-a.

Pastor i Pinter su razgovarali i o zna?aju otvaranja novih radnih mesta, što bi doprinelo zadržavanju mladih ljudi u zemlji, kao i o mogu?nostima brojnijeg u?eš?a ma?arskih preduze?a na sajamskim manifestacijama u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!