Pajtić i Egereši razgovarali sa ambasadorom Japana

18 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? i predsednik pokrajinskog parlementa Šandor Egereši danas su u odvojenim susretima razgovarali sa ambasadorom Japana u Beogradu Tadaši Nagaijem o aktuelnoj politi?koj situaciji u pokrajini i nastavku privredne saradnje. Kako se navodi u saopštenju pokrajinskog sekretarijata za informacije, Egereši je upoznao japanskog ambasadora sa nastojanjima pokrajinske administracije da kroz Statut obezbedi maksimum nadležnosti za pokrajinu u okviru Ustava Srbije i time stvori gra?ansku, evropsku i demokratsku regiju koja ?e na najbolji mogu?i na?in predstavljati celu državu. “Cilj nam je da još više ja?amo poverenje izme?u velikog broja nacionalnih zajednica koje u Vojvodini žive, obezbedimo nesmetan razvoj naše pokrajine unutar Srbije i uti?emo na poboljšanje imidža cele države, što ?e sigurno doprineti i ubrzavanju procesa evropskih integracija”, izjavio je Egereši. Dodao je da je za Vojvodinu od velikog zna?aja što skorije otvaranje kancelarije u Briselu, po ugledu na preko 250 evropskih regija, pre svega zbog ekonomskog interesa.
Egereši i Nagai razgovarali su i o rezultatima održavanja ovogodišnjeg Kampa tolerancije mladih podunavskih gradova i regija u Ba?koj Topoli, a pokrenuta je i inicijativa da slede?e godine Kampu prisustvuju mladi iz Japana, kao i ambasador. Nagai je ranije danas razgovarao i sa predsednikom Izvršnog ve?a Bojanom Pajti?em koji mu je preneo da u Vojvodini postoji interes za ve?e prisustvo japanskih partnera. On je kao pozitivan primer za takvu saradnju naveo postoje?u investiciju – Fabriku Japan Toba?o International u Senti koja, kako je ocenio, ima veliki zna?aj za razvoj privrede u ?itavoj zemlji i predstavlja podsticaj stranim investitorima da ulažu svoj kapital u našu privredu.
Ambasador Japana je izjavio da postoji potreba za konkretnim projektima iz Srbije koji treba da posluže za upoznavanje japanskih partnera sa našim razvojnim planovima i poslovnim ambijentom, što bi olakšalo svaki vid budu?e saradnje. Nagai je kazao da ?e, u duhu prijateljskih odnosa i saradnje, programi i planovi na postoje?im i novim projektima biti nastavljeni, posebno u oblasti školstva.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!