Pajtić: Granica nije prepreka

09 Feb 2010

Predsednik

bojan-pajtic.jpgPredsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? i ambasador Ma?arske u Srbiji Imre Varga konstatovali su ju?e, tokom susreta u Novom Sadu, da dosadašnju uspešnu saradnju Srbije i Ma?arske treba nastaviti. Pajti? je naglasio da bi unapre?ivanju bilateralnih odnosa trebalo da doprinese i intenzivnija aktivnost Vojvo?ansko-ma?arskog privrednog saveta. On je istovremeno potvrdio i da ?e Vlada Vojvodine nastaviti sa ispunjavanjem obaveza prema zapo?etim projektima od posebne važnosti, poput Tekelijanuma i ostalih krovnih institicija u oblasti kulture za Srbe u Ma?arskoj. Varga je, pak, istakao da Ma?arska o?ekuje zna?ajno u?eš?e predstavnika iz Srbije, odnosno Vojvodine, na predstoje?em samitu energetike i na Dunavskoj konferenciji, koji ?e se uskoro održati u Budimpešti, a najavio je i skorašnju posetu Beogradu ma?arskog predsednika Lasla Šoljoma.
U poseti vojvo?anskoj administraciji ju?e je bio i novoimenovani generalni konzul Republike Ma?arske u Subotici Tamaš Koršoš, s kojim je razgovarao predsednik Skupštine APVe Šandor Egereši. Tokom susreta Egereši je istakao zna?aj Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih zajednica, napominju?i da je to je jedan od najevropskijih propisa usvojenih do sada u Skupštini Srbije. On je ukazao i na mogu?nosti koje pruža izrada Dunavske strategije unutar EU, dodaju?i da Vojvodina ve? u ovom trenutku ima preko 90 projekata, za ?iju realizaciju može konkurisati u okviru te strategije. Koršoš je, pak, izrazio zadovoljstvo što može da doprinese daljoj izgradnji dobrih odnosa Ma?arske i Srbije. Posebno je istakao zna?aj prekograni?ne i regionalne saradnje, i izrazio spremnost za pružanje konkretne pomo?i, kao što je u?estvovanje na konkursima finansiranja prekograni?ne saradnje EU.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!