Pajtić: Ekonomski osnažiti žene na selu

24 Feb 2014

Iako žene više od polovine stanovništva u Srbiji, muškarci su vlasnici velike većine nepokretnosti

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je danas da je položaj žena u društvu u Srbiji ispod nivoa koji prili?i 21. veku i založio se za ekonomsko osnaživanje žena kao jedan od klju?nih preduslova za smanjivanje nasilja nad ženama i uopšte za poboljšanje položaja žena u društvu.

“Žene su posebno ugrožene u sesoskim sredinama, zbog toga podržavamo ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim podru?jima, kako bismo umanjili problem njihove ekonomske zavisnosti”, rekao je Pajti? na konferenciji “Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim podru?jima”.

Prema njegovim re?ima, iako žene više od polovine stanovništva u Srbiji, muškarci su vlasnici velike ve?ine nepokretnosti.

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Ana Tomanova-Makanova založila se za stvaranje snažne mreže žena-preduzetnica i za me?usobnu solidarnost me?u ženama, kako bi unapredile svoj položaj u društvu.

Amasador Ma?arske u Srbiji Oskar Nikovic rekao je da je potrebno raditi na razbijanju tradicionalne patrijarhalne svesti koja postoji u velikom broju društava u svetu.

Projekat koji je danas predstavljen je prvi projekat u oblasti rodne ravnopravnosti u okviru IPA programa Prekograni?ne saradnje Ma?arska-Srbija, koji je pokrenut sa idejom da se seoskim ženama pruži institucionalna podrška za ekonomsko osnaživanje, kako bi bile prepoznate kao akterke ruralnog razvoja.

Projekat su realizovali Garancijski fond Vojvodine, Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine i Savez udruženja nezaposlenih osoba Ba?-Kiškun županije u periodu mart 2013. – februar 2014. godine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!