Pajtić: Demokratski izbori nemogući u atmosferi cenzure i straha

16 Oct 2015

Pajtić ragovarao sa novinarima iz Nemačke i preneo im da Srbija neprestano zakida nadležnosti Vojvodini

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? ocenio je danas da je nemogu?e održati demokratske izbore sadašnjoj atmosferi, koju karakteriše medijska blokada i cenzura, zastrašivanje politi?kih neistomislsjenika i porast nasilja na pojedinim lokalnim izborima.

Pajti? je u razgovoru sa novinarima iz Nema?ke rekao da se zalaže za promenu politi?kog sistema, posebno za uvo?enje personalizovanog proporcionalnog izbornog sistema, koji može da obezbedi da gra?ani mogu da se opredele za kandidate stranaka koji su najugledniji predstavnici u svojim sredinama, preneo je Biro za informisanje Pokrajinske vlade.

Dodao je da se Vojvodina suo?ava sa stalnim smanjenjem ili ukidanjem prenetih nadležnosti, kao i sa nepoštovanjem Ustava Srbije kada je re? o finansiranju Vojvodine.

Pajti? se usprotivio prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta strancima, kao i davanju tog zemljišta u zakup strancima, koje nije pod istim uslovima ponu?eno i doma?im poljoprivrednicima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!