Otvorena Roditeljska kuća u Sremskoj Kamenici

15 Mar 2011

Kuća je namenjena smeštaju dece obolele od malignih bolesti, kao i njihovih roditelja, tokom hemoterapije, koju sprovodi Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Kuća je dobijena zahvaljujući Vladi Vojvodine, a na inicijativu Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti. Nalazi se na Tatarskom brdu u kući koju je država oduzela Darku Šariću, optuženom za šverc velike količine kokaina iz Južne Amerike.

U Sremskoj Kamenici danas je otvorena prva Roditeljska ku?a u Vojvodini namenjena smeštaju dece obolele od malignih bolesti, kao i njihovih roditelja, tokom hemoterapije, koju sprovodi Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
Roditeljska ku?a dobijena je zahvaljuju?i Vladi Vojvodine, a na inicijativu Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti, koju je podržao Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
Nalazi se na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici u ku?i koju je država oduzela Darku Šari?u, optuženom za šverc velike koli?ine kokaina iz Južne Amerike. Novi enterijer u ku?i je nabavljen zahvaljuju?i donacijama.
Kako je saopšteno na otvaranju ku?e, namera je da se le?enje obolele dece iz cele Pokrajine sa mestom boravka van Novog Sada odvija što humanije u vanbolni?kim uslovima, u prisustvu roditelja.
„Human odnos svakog društva ogleda se, pre svega, u odnosu prema najugroženijima“, rekao je direktor Instituta Georgios Konstantinidis i dodao da se godišnje od malignih oboljenja u toj zdravstvenoj ustanovi le?i oko 200 dece.
„Novootkrivenih obolelih od malignih bolesti godišnje ima oko 30, a potrebu za smeštaj u ovom objektu ima?e ?etiri do pet porodica“, rekao je Konstantinidis i naveo da je le?enje dugo, a porodice koje budu smeštene u Roditeljskoj ku?i ?e se smenjivati, u zavisnosti od terapijskih potreba.
Vojvo?anski sekretar za zdravstvo Atila ?engeri rekao je da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade  Vojvodine stvaranje uslova za prevenciju bolesti i le?enje obolelih.
On je najavio da je u planu i nabavka vozila za prevoz dece od roditeljske ku?e do Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i nazad, za sta je izdvojeno oko 2,5 miliona dinara.
Direktor Uprave za zajedni?ke poslove Vlade Vojvodine Marko Radosavljevi? rekao je da ?e troškove boravka dece i njihovih roditelja u Roditeljskoj ku?i snositi Uprava.
On je najavio da ?de idu?eg meseca na Tatarskom brdu biti otvorena još dva sli?na objekta – Centar za socijalni rad i Omladinski centar.
Predsednica Vojvo?anskog udruženja roditelja dece obolele od raka “De?ji osmeh” Jolanda Kokora rekla je da je Roditeljska ku?a zna?ajna iz materijalnog aspekta jer roditelji obolele dece ne?e morati da se snalaze za smeštaj tokom le?enja, ali i psihološkog jer le?enje u atmosferi koja je približna ku?noj doprinosti psihi?koj stabilnosti i lakšem izle?enju.
Ona je najavila da ?e u Roditeljskoj ku?i biti organizovane radionice psiho-socijalne podrške, koje su od primarnog zna?aja, a koje ?e voditi psiholog iz de?je bolnice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!