Otvorena izložba o novosadskim Nemcima

26 Sep 2008

U

U Zbirci strane umetnosti Muzeja Novog Sada danas je otvorena izložba “Jedna novosadska pri?a – Nemci našeg grada” Agneš Ozer. Autorka je na otvaranju izložbe rekla da novosadska istorija “nije ni srpska, ni ma?arska, ni nema?ka, ve? je ?ine pri?e svih tih naroda zajedno”. “Teško je graditi mostove, a lako ih je porušiti. A novosadska istorija neodvojiva je od istorije njegovih mostova, i pravih i simboli?nih”, rekla je Agneš Ozer.
Prema njenim re?ima, iako Nemaca, “iz poznatih istorijskih razloga”, danas u Novom Sadu ima znatno manje nego ranije, njihov doprinos razvoju glavnog grada Vojvodine je veliki. “Zato o njihovoj istoriji, sudbini, životu s nama – treba govoriti”, poru?ila je Ozerova.
Gradona?elnik Novog Sada Igor Pavli?i? rekao je da je malo gradova u svetu u kojima ima toliko razli?itih crkava. “Mi treba da se ponosimo tako bogatim nasle?em. Mi danas ponovo zidamo mostove u našem gradu, ne samo u fizi?kom smislu, ve? i mostove prema susednim državama i evropskim narodima”, rekao je Pavli?i? i dodao da ?e Novi Sad nastaviti da neguje svoju multikulturalnost i multikonfesionalnost.
Direktorka Muzeja Novog Sada Vesna Nedeljkovi?-Angelovska rekla je da izložba ilustruje društveni i privatni život Novosa?ana nema?kog porekla. Organizovanje izložbe pomogli su pokrajinski sekretarijat za kulturu, gradska uprava za kulturu i kompanija “Karlsberg” (Carlsberg).

(Beta)

Podelite ovu stranicu!