Otvoren Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka

18 Jan 2009

U

U centru Novog Sada ve?eras je otvoren Zavod za kulturu vojvo?anskih Slovaka ?iji je cilj o?uvanje i unapre?enje kulture te zajednice.
“Ova godina je zna?ajna za Vojvodinu, jer ?e sve nacionalne zajednice ?iji su jezici u službenoj upotrebi dobiti zavode za kulturu, ?iji ?e cilj biti o?uvanje, unapre?enje i razvoj kulture tih zajednica”, rekao je na otvaranju Zavoda predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?.
Prema njegovim re?ima, zavodi ?e biti ?uvari i kolekcionari kulturne baštine nacionalnih zajednica, ali i institucije koje ?e “strateški promišljati” kako da se u periodu elektronskog društva, u 21. veku, razvija kultura razli?itih nacionalnih zajednica.
“Suštinska ideja o osnivanju svih zavoda za kulturu jeste da oni koordinisano rade i da stvorimo jednu ideju interkulturalnosti u Vojvodini, od koje ?e svi profitirati, od koje ?e svi biti bogatiji, jer ?e svi koristiti kulturnu baštinu razli?itih naroda koji žive na ovom prostoru”, rekao je Pajti?.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? rekao je ve?eras da je “ve?inskom narodu ?esto teško” da osnuje Zavod kulture kao objedinjenu instituciju koja ?e se organizovano kulturi kojom se sada bave razli?ite ustanove na razli?itim nivoima.
“Ovo je prakti?no poseban dan za Srbiju jer ?emo imati kako, od koga i ?ime da se u?imo toleranciji”, izjavio je ?ipli?.
Dodao je da je “to odli?an primer za ostale narode u Srbiji koji pokazuje kako jedna stara nacionalna zajednica, po tome koliko živi na ovim prostorima, koja je duboko integrisana u Republiku Srbiju kao politi?ku zajednicu, vodi jako živ kulturni život”.
Potpredsednica Izvršnog ve?a Vojvodine Ana Tomanova Makanova ocenila je da zavodi za kulturu nacionalnih zajednica imaju zadatak da ?uvaju kulturnu tradiciju, kao i da zajedno sa odborima za kulturu nacionalnih saveta naprave strategiju u oblasti kulture.
“Arhivski deo kulture jednog naroda mora da bude uokviren u nekoj instituciji i neko mora da vodi ra?una o njemu, a to ?e upravo raditi Zavod za kulturu vojvo?anskih Slovaka”, kazala je ona.
Prostorije Zavod za kulturu vojvo?anskih Slovaka nalaze se u Njegoševoj ulici broj 16.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!