Otvoren vojni samit

14 Jun 2011

Šutanovac je ocenio da nijedna država, ma koliko ekonomski i vojno bila jaka, ne može samostalno da se izbori sa globalnim izazovima zbog čega je kao nikad ranije potrebno unaprediti dijalog i saradnju.

Strategijska vojna konferencija za partnere na kojoj u?estvuju predstavnici oko 60 država sve?ano otvorena u hotelu Hajat.
Konferenciju je otvorio je vrhovni komandant Savezni?ke komande NATO-a za transformaciju, general Stefan Abriel.
Od doma?ih visokih politi?kih i vojnih zvani?nika, otvaranju konferencije prisustvovali su ministar odbrane Dragan Šutanovac i na?elnik Generalštaba Vojske Srbije general Miloje Mileti?.
Šutanovac je tom prilikom izjavio da je Srbija u potpunosti posve?ena ostvarivanju bezbednosti u regionu i dobrosusedskih odnosa i da želi da da pun doprinos svetskom miru kroz aktivnije u?eš?e u mirovnim misijama UN i EU.

Prema njegovim re?ima , savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ukazuju da je neophodno da se unapredi saradnja svih država i da postoji “nedeljivost bezbednosti”. On je ocenio da nijedna država, ma koliko ekonomski i vojno bila jaka, ne može samostalno da se izbori sa globalnim izazovima zbog ?ega je kao nikad ranije potrebno unaprediti dijalog i saradnju.

“Mera saradnje bi?e i mera našeg uspeha u tom poslu”, rekao je Šutanovac i ocenio da bi svaki izostanak saradnje me?u državama vodio destabilizaciji situacije.

Pre zvani?nog otvaranja konferencije, za u?esnike skupa organizovan je prijem u Domu Garde na Top?ideru.

Konferenciju, koja ?e trajati do 15. juna, organizuje Savezni?ka komanda za transformaciju, a na njoj u?estvuju na?elnici generalštabova i predstavnici zemalja ?lanica NATO, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga, Istanbulske inicijative za saradnju i kontakt država, kao i visoki vojni predstavnici EU i NATO.

Konferencija kao razmena iskustava
Bivši pomo?nik ministra odbrane Bojan Dimitrijevi? kaže za B92 da nije striktno re? o NATO konferenciji, jer nisu svi u?esnici iz zemalja ?lanica NATO.

“Ovi skupovi služe da se najpre razmene vi?enja o razli?itim aktuelnim bezbednosnim trendovima, koncepcijama i tako dalje, i da se vidi koliko NATO zaista ima uticaj, kao i da se vidi kakav je odnos izme?u NATO-a i onih država koje streme ka NATO-u ili koje su na neki na?in vezane za Severno-atlanstki pakt”, ocenjuje on.

“Mogu?e da je komplikovana koncepcija same konferencije uticala da u delu javnosti ona bude shva?ena kao da je to NATO konferencija, što po meni govori da je živa diskusija, koja ina?e nije prisutna u javnosti, da li Srbija treba da ide u NATO ili ne”, dodaje on.

Dimitrijevi?a ne iznena?uju protesti opozicionih partija, ali smatra da odluka o eventualnom ?lanstvu Srbije u NATO nije tema o kojoj se raspravlja na ulici.

“Odluka o tome da li Srbija ide u NATO ili ne, nije samoupravna odluka ve? to treba da bude odluka državnog i politi?kog i pre svega vojnog vrha, da se proceni da li Srbija treba da bude rame uz rame sa svojim susedima i ostalim zemljama Evrope. S druge strane, naravno da opozicija koristi svaki trenutak da ukaže na postoje?e probleme, dileme i nesporazume u politi?kom životu”, smatra on.

Dimitrijevi?, me?utim, dodaje da ?lanstvo u NATO prevazilazi tu opoziciono-pozicionu podelu i napominje da su mnode zemljeu okruženju taj kontekst prepuštale vojno-politi?kom vrhu.

Podsetimo, inicijativa za organizovanje godišnjih konferencija pokrenuta je 2006. na samitu NATO u Rigi, a prethodni doma?ini su bili Makedonija, Norveška, Albanija i Finska.

 (Beta, B92)

Podelite ovu stranicu!