Otvoren obnovljeni učenički internat u Tekelijanumu

31 Aug 2011

Vlada Vojvodine je od 2005. godine u kontinuitetu finansijski podržavala obnovu Zadužbine Save Tekelije i do sada je u njegovu obnovu uložila 630.000 evra

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? danas je u Budimpešti otvorio obnovljeni u?eni?ki internat u Tekelijanumu, u kojem ?e od ove jeseni biti smešteno 30 u?enika Srpske gimnazije „Nikola Tesla“ u glavnom gradu Ma?arske.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Vojvodine, Pajti? je na otvaranju rekao da je ovo „istorijski doga?aj, jer je nakon Hilandara ovo najve?a srpska zadužbina van granica zemlje“.

„Nismo smeli da dozvolimo propadanje Tekelijanuma, jer su se ovde obrazovali najumniji ljudi našeg naroda koji su udarili temelj našoj prosveti, kulturi, umetnosti i nauci. Nismo želeli da propadne institucija u kojoj je nastala Matica srpska, kao krovna prva prosvetno-kulturna institucija celog srpskog naroda“, rekao je Pajti?.

Vlada Vojvodine od 2005. godine u kontinuitetu finansijski podržava obnovu Zadužbine Save Tekelije i do sada je u njegovu obnovu uložila 630.000 evra.

„Iako obnova nije do kraja gotova, on ve? sada izgleda fascinantno. U njemu ?e biti naši najbolji u?enici, ne samo ?aci koji pripadaju srpskoj zajednici u Ma?arskoj, ve? i ?aci iz Srbije i drugih zemalja gde živi srpski narod“, rekao je Pajti? i dodao da je Tekelijanum izuzetno važan i za opstanak srpske zajednice u Ma?arskoj.

Vladika budimski Lukijan blagoslovio je obnovljeni internat i poželeo dugove?an rad zavoda koji je godinama bio zatvoren za u?enike.

Povodom svecnosti u Tekelijanumu je danas otvorena i izložba 11 kopija portreta Save Popovi?a Tekelije i ?lanova njegove porodice, koje je Tekelijanumu poklonila Galerija Matice srpske.

Sava Popovi? Tekelija (1761-1842) jedan je od najzna?ajnijih srpskih intelektualaca ondašnje Ugarske. Osniva? je i predsednik Matice srpske, a zadužbinu Tekelijanum osnovao je 1838. godine, kada je odlu?io da svoju imovinu zavešta za školovanje darovite dece i studenata iz Ugarske.

Pored Zadužbine, Sava Tekelija je osnovao i internat za smeštaj siromašne dece i studenata, a u zgradi se nalazila Matica srpska, kao i štamparija u kojoj je štampan Mati?in Letopis. Pored toga, u zradi Zadužbine smeštena je i bogata biblioteka.

Po?etkom 20. veka stara zgrada Tekelijanuma je srušena i na starom mestu sagra?ena nova. Zadužbina i Fond radili su do 1952. godine, kada je Tekelijanum ugašen, a njegova imovina nacionalizovana.

Na osnovu Zakona o delimi?nom vra?anju crkvene imovine, koji je na snagu u Ma?arskoj stupio 1991. godine, Srpskoj pravoslavnoj Eparhiji budimskoj je vra?en i deo Zadužbine Save Tekelije.

Od 2005. godine, kada je sa Eparhijom budimskom potpisala Sporazum o saradnji u realizaciji programa obnove i koriš?enja dela zgrade Tekelijanuma, Vlada Vojvodine je finansijski podržala obnovu u dve faze.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!