Otkrivena planeta slična Zemlji

10 Nov 2012

Britanski i nemački astronauti otkrili su novu planetu na kojoj je moguć život. Ali planeta je svetlosnim godinama daleko od Zemlje i još je nejasno šta predstavlja takvo otkriće

Tim nau?nika iz Velike Britanije i Nema?ke otkrio je novu planetu koja je potencijalno naseljiva. Planeta nazvana „HD 40307“ udaljena je oko 42 svetlosne godine i nalazi se u kosmi?koj zoni „Zlatokosa“, oblasti oko zvezde gde voda može da postoji, a da ne ispari usled visokih temperatura, objasnio je astrofizi?ar Gijem Anglada Eskude sa univerziteta u Getingenu.

Ina?e, nau?nici zonu u kojoj je život mogu? i u kojoj ima teku?e vode nazivaju „Zlatokosa“. Tu nije ni previše toplo ni previše hladno, baš kao u pri?i „Zlatokosa i tri medveda“.

„Ono što znamo jeste da bi temperatura na površni bila kao temperatura na Zemlji, jer je to prava udaljenost od zvezde“, objašnjava Anglada-Eskude.

Na redu nova istraživanja

Nau?nici su sa Zemlje uspeli da utvrde mogu?u temperaturu na planeti na osnovu koli?ine svetlosti koju dobija sa sunca oko koga kruži. „Procenjena prose?na temperatura na novootkrivenoj planeti je oko devet stepeni Celzijusa, što zna?i da je mogu?e imati temperature do +30 i -10, kao na Zemlji”, rekao je Anglada-Eskude.

Planeta „HD 40307” sada je, prema klasifikaciji Planetarne laboratorije sa Univerziteta Portoriko, ?etvrta na listi potencijalno naseljivih planeta. Ali bi taj status mogao da se promeni na osnovu daljih podataka do kojih bi Anglada-Eskude i njegov tim mogli da do?u.

Sada je potrebno sprovesti nova istraživanja, pre svega atmosfere na novoj planeti kako bi se utvrdilo da li poseduje takozvane biomarkere – gasove kao što su kiseonik, ugljen dioksid i metan, koji bi poslužili kao dokaz da je život na toj planeti mogu?.

Predug put do nove planete

Novootkrivena planeta udaljena je 42,36 svetlosnih godina od Zemlje, što zna?i da bi za put do nje bilo potrebno 42,36 godina uz uslov da se putuje brzinom svetlosti, a to dalje zna?i da su istraživanja na terenu sada nemogu?a.

„Sve dok imamo sisteme za putovanje kao danas, to otkri?e nije mnogo korisno“, kaže Ulrih Keler sa nema?kog Instituta za planetarna istraživanja. Me?utim, on veruje da se istraživanje bavi fundamentalnim pitanjem postojanja života u svemiru.

Potraga za egzoplanetama (planetama izvan Sun?evog sistema) postala je zna?ajna krajem 90-ih godina prošlog veka, a prva planeta otkrivena je 1996. godine. Od tada je otkriveno ?ak oko 800 egzoplaneta, ali je re? uglavnom o gasnim planetama poput Jupitera, što zna?i da na njima nema života.

Planetarna laboratorija sa Univerziteta Portoriko klasifikovala je 27 potencijalno naseljivih planeta, a još nije potvr?eno da li na njima ima života. Otuda se postavlja pitanje da li takva saznanja imaju bilo kakvu korist za ljude na Zemlji.

„To pitanje je veoma osetljivo, zato što možete probuditi izvesna o?ekivanja u javnosti“, kaže Keler isti?u?i da su takva o?ekivanja nerealna.

Ali Anglada-Eskude sa Univerziteta Getingen ipak je optimista: „Ko zna šta ?e nam sve tehnologija omogu?iti do kraja veka.“

(?iponda ?imbelu/Milka Domanovi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!