Otkazan sastanak ZKP i predstavnika Grada Novog Sada

18 Jun 2010

Otkazan je za danas najavljeni sastanak predstavnika Inicijative “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) i predstavnika gradske vlasti Novog Sada zaduženih za kulturu zbog nesporazuma oko prisustva medija na sastanku. Dok su predstavnici Inicijative smatrali da je prisustvo medija neophodno, jer predstavljaju važan stub kulturne politike i javnosti rada organa lokalne samouprave, dotle je gradski ministar za kulturu Andrej Bursać insistirao da sastanak bude zatvorenog tipa

Otkazan je za danas najavljeni sastanak predstavnika Inicijative “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) i predstavnika gradske vlasti Novog Sada zaduženih za kulturu zbog nesporazuma oko prisustva medija na sastanku. Dok su predstavnici Inicijative smatrali da je prisustvo medija neophodno, jer predstavljaju važan stub kulturne politike i javnosti rada organa lokalne samouprave, dotle je gradski ministar za kulturu Andrej Bursa? insistirao da sastanak bude zatvorenog tipa. Procenjeno je, na kraju, da se nisu stvorili uslovi da ovaj sastanak bude održan.
ZKP je osnovan u julu 2009. godine kao inicijativa umetnika, kulturnih radnika, umetni?kih, kulturnih i drugih udruženja Novog Sada ?iji je cilj stvaranje jasne kulturne politike grada kroz izradu strategije kulturne politike grada i sa zahtevom da se ostvari transparentnost i javnost u poslovanju i raspodeli gradskih budžetskih sredstava namenjenih kulturi. Tako?e, ZKP insistira na tome da predstavnici udruženja gra?ana budu uklju?eni u procese donošenja odluka i kreiranja kulturne politike.
Po re?ima predstavnika ZKP, niti jedan od ovih zahteva do danas nije ispunjen, a kao primer za to navode rezultate ovogodišnjeg Konkursa za podršku projektima iz oblasti kulture i umetnosti Gradske uprave za kulturu. Oni smatraju da se prilikom dodele sredstava desio “?itav niz nepravilnosti, neprincipijelnosti i povreda principa demokratske procedure, a po jednoj osnovi ?ak i pravna neregularnost”.
Oni tako?e smatraju da je nelogi?no da najkrupniji korisnici budžetskih sredstava budu oni koji se hvale da su najkomercijalniji, a upozoravaju i na to da se “guta?i” lavovskog dela gradskog novca – Exit i Cinema City – prakti?no uopšte ne bave umetni?kom produkcijom visokih vrednosti, što je bio osnovni kriterijum po kojem je Gradska uprava za kulturu trebala da daje finansijsku podršku.
Inicijativa ZKP je, posle otkazanog sastanka sa predstavnicima Grada, zakazala konferenciju za novinare slede?e sedmice, u ?etvrtak u 11 ?asova u Medija centru Vojvodine, na koji ?e biti pozvan i gradski ministar za kulturu Andrej Bursa?. Oni smatraju da je neophodno otvoriti što širu argumentovanu raspravu o kulturnoj politici grada, o dostignu?ima umetni?ke prakse i o efektima uloženih budžetskih sredstava.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!