Otkazan neonacistički marš u Liverpoolu jer je protuprosvjed bio mnogo veći

17 Aug 2015

Ulicama Liverpoola uzvikivalo se "Nacistički ološu, makni se s naših ulica"

Neonacisti?ki marš, planiran za ju?er u Liverpoolu, otkazan je nakon što su organizatori/ce saznali/e da broj ljudi na protuprosvjedu znatno nadmašuje o?ekivani broj ljudi na njihovu maršu.

Esktremna desni?arska skupina Nacionalna akcija planirala je “Marš bijelog ?ovjeka” i tvrdila da ?e maršu prisustvovati 150 pristaša. Grupa je prijetila op?ini da ?e napraviti “cijeli vikend etni?ki oboga?enog kaosa i pustošenja” ukoliko ne dobije dopuštenje za marš.

Me?utim, lokalni mediji javljaju da se samo nekoliko pristaša pojavilo na maršu te da je Nacionalna akcija naposljetku otkazala svoje neonacisti?ko druženje. Policija je potvrdila da su sami organizatori otkazali marš.

Stotine gra?anki i gra?ana Liverpoola sudjelovalo je u dva protuprosvjeda, organizirana od strane skupina Ujedinjeni/e protiv fašizma i Antifašisti?ke mreže. Ulicama Liverpoola uzvikivalo se “Nacisti?ki ološu, makni se s naših ulica”.

Gradona?elnik Lierpoola Joe Anderson rekao je kako je ponosan na svoje sugra?anke i sugra?ane koji/e su ustali/e protiv krajne desne organizacije. “Mislim da [sudionici/e Marša bijelog ?ovjeka]nisu dobili reakciju koju su o?ekivali. Ovaj grad se ponosi što nosi oznaku ‘svijeta u jednom gradu'”, rekao je Anderson. “Kad god nas se maltretira ili zastrašuje, mi se okupimo i stojimo svi/e skupa jedni/e uz druge”, poru?io je.

(Libela)

Podelite ovu stranicu!