Otkazan jesenji sajam knjiga u Subotici

03 Oct 2014

Organizator optužio gradonačelnika, Maglai optužbe odbacio

Organizator suboti?kog sajma knjiga Ex libiris saopštio je da se jesenji sajam, koji je trebalo ju?e da po?ne, ne?e održati.

U saopštenju se tvrdi da je do toga došlo jer su gradona?elnik Subotice Jene Maglai i nadležni iz Službe za gra?evinarstvo naložili organizatoru da uplati komunalnu taksu od 377 hiljada dinara.

Kako se ocenjuje, takav zahtev je ravan zabrani sajma.

“Pri tome, takva odluka je u suprotnosti sa Odlukom o komunalnim taksama kao i sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju organizatora.

Komentarišu?i ovu kritiku, gradona?elnik Subotice Jene Maglai rekao je lokalnim novinarima da je svaka manifestacija komercijalnog sadržaja, koja se održava na javnom prostoru, podložna pla?anju komunalne takse.

Maglai je demantovao da su u slu?aju jesenjeg sajma prekršeni propisi i dodao da se pla?anja taksi osloba?aju samo manifestacije u ?ijoj organizaciji u?estvuje grad, odnosno one koje su šireg zna?aja za gra?ane.

Gradona?elnik Subotice je objasnio da grad ima diskreciono pravo da napravi izuzetke, ali da je ono ranije bilo zloupotrebljavano.

Sajam knjiga Ex libris je tradicionalni susret izdava?a. Prošle godine na ovom doga?aju je u?estvovalo preko 20 izdava?a i knjižara iz Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!