Otkaz štrajkačima u Dnevnikovoj štampariji

01 Aug 2011

Osamnaest

Osamnaest štrajka?a u Dnevnikovoj štampariji dobilo je otkaze, kazala je danas agenciji Beta ?lanica Štrajka?kog odbora Biljana Simuni?, a tu informaciju potvrdilo je i rukovodstvo holdinga Dnevnik.

Simuni?eva je kazala da štrajka?i nisu hteli da prime rešenja o otkazima, jer smatraju da su nezakonito otpušteni. U rukovodstvu holdinga Dnevnik Beti je re?eno da je 18 zaposlenih dobilo otkaze, jer štrajk nije bio zakonit. Rukovodioci su kazali da se ve?inski sindikat izjasnio protiv štrajka, a da je deo štrajka?a naneo štetu preduze?u jer je blokirao štampanje izdanja koja se ina?e štampaju u Dnevnikovoj štampariji.

Biljana Simuni? je navela da se u štrajku nalazi ukupno 28 zaposlenih u štampariji i potvrdila navode rukovodstva holdinga da štrajka?i nemaju podršku svoga sindikata. Simuni?eva je precizirala da je u štrajku ve?ina zaposlenih na odeljenjima štamparije hemigrafija, rotacija i taba?na štampa.

“Štrajkujemo jer nam duguju 11 zarada, a u poslednje dve godine nam ne upla?uju zdravstveno osiguranje”, navela je Simuni?eva i najavila da ?e štrajka?i verovatno organizovati proteste ispred pokrajinskih institucija, koje su osniva?i holdinga Dnevnik.

Podelite ovu stranicu!