Osuđeni Simini četnici

23 Feb 2013

Sećamo se tog početka rata između ostalog i po tom agresivnom razmetanju u patriotizmu i tobožnjoj brizi za srpski narod preko Drine. Jezive činjenice utvrđene tokom ovog suđenja pokazuju šta su zapravo ti ljudi radili tamo

Ve?e Višeg suda u Beogradu izreklo je 22.02.2013. godine osu?uju?e presude pripadnicima grupe „Simini ?etnici“ za ratni zlo?in protiv civilnog stanovništva izvršen nad Romima 1992. godine u okolini Zvornika.

Zoran Stojanovi? i Zoran ?ur?evi? osu?eni su na po dvadeset godina, Zoran Ali? i Tomislav Gavri? na po deset, Dragana ?eki? i ?or?e Ševi? na po pet godina, a Damir Bogdanovi? na dve godine zatvora. Zoranu Ali?u je ukinut pritvor uz zabranu napuštanja mesta prebivališta.

Zijo Ribi?, koji je kao osmogodišnji de?ak preživeo egzekuciju „Siminih ?etnika“ u mestu Hamzi?i (selo Šesti?, opština Zvornik) u kojoj su ubijeni njegov otac, majka koja je bila u poodmakloj trudno?i, šest sestara i dvogodišnji brat, izjavio je nakon današnjeg objavljivanja presude da je zadovoljan izre?enom presudom.

„Najja?i utisak svih ovih godina na mene je ostavilo kad je sudija pro?itao imena i prezimena svih njih i rekao da su krivi. To zna?i da je pravda zadovoljena i to je nešto najlepše što sam ikada ?uo do sad“, rekao je Ribi? nakon ?itanja presude.

„Jedino me je iznenadilo da je Damir Bogdanovi? dobio kaznu ispod zakonskog minimuma i da je Zoran Ali? oslobo?en, i to bez ikakvog obrazloženja“, istakao je Ribi?, vidno potrešen nakon sudskog procesa koji je trajao skoro tri godine.

Marina Kljai?, advokatica Fonda za humanitarno pravo i punomo?nica Zije Ribi?a, kaže da je teško prihvatiti da se za ovakav zlo?in izreknu minimalne i kazna ispod zakonskog minimuma. „U ovom zlo?inu je ubijeno sedmoro dece, a ubijati decu jednog naroda zna?i uništavati taj narod“, istakla je Kljai?.

Sandra Orlovi?, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, izjavila je povodom presude da ?injenice utvr?ene u ovom predmetu upotpunjuju sliku stravi?nih zlo?ina koje su srpske snage izvršile na samom po?etku rata u BiH. „Svi osu?eni su na po?etku rata dobrovoljno iz Srbije otišli u rat u BiH. Se?amo se tog po?etka rata izme?u ostalog i po tom agresivnom razmetanju u patriotizmu i tobožnjoj brizi za srpski narod preko Drine. Jezive ?injenice utvr?ene tokom ovog su?enja pokazuju šta su zapravo ti ljudi radili tamo i koji su njihovi pravi motivi za odlazak u rat.“

„Simini ?etnici“ su 12. jula 1992. godine naoružani ušli u selo Sko?i? kod Zvornika, gde su prvo srušili lokalnu džamiju a zatim pretresali romske ku?e, kojom prilikom su tukli i maltretirali Rome koje su u njima zatekli. Tokom pretresa ku?a ubijen je Arif Nuhanovi?, a Esadu Aganovi?u je NN pripadnik „Siminih ?etnika“ odsekao penis. Istog dana pripadnici jedinice su se sa ošte?enima odvezli do jedne jame u mestu Hamzi?i u selu Šesti?, gde su noževima i pucanjem iz pušaka ubili 27 civila, mahom žena, dece i starih. Zijo Ribi?, star osam godina, teško je ranjen ali je spletom okolnosti preživeo streljanje i pobegao iz jame. Tri zašti?ene svedokinje u ovom predmetu su svedo?ile kako su tri meseca držane kao robinje „Siminih ?etnika,“ tokom kojih su bile silovane, tu?ene, ponižavane i primoravane da služe pripadnike ove jedinice.

(FHP) 

Podelite ovu stranicu!