Osuđeni na po 6.000 godina zatvora

03 Aug 2011

Sud u Gvatemali osudio je četiri bivša vojna oficira na zatvorske kazne od po 6.060 godina zbog ubistva više od 200 civila 1982. godine, za vreme građanskog rata koji je ovu zemlju razarao 36 godina.

“Sud jednoglasno proglašava optužene po?iniocima ubistava. Za ovaj zlo?in kazna od 30 godina u zatvoru za svaku žrtvu iznosi ukupno 6.030 godina”, navodi se u obrazloženju sudske odluke. Pored toga, bivši vojni oficiri osu?eni su na još po 30 godina zatvora za ubistva koja se smatraju “zlo?inom protiv ?ove?nosti koji su po?inile državne bezbednosne snage”, pa ukupna kazna iznosi 6.060. godina za svakog optuženog.

Ubistva su se dogodila u decembru 1982. godine, za vreme režima generala Efraina Riosa Monta, koji je, kako se smatra, dao nalog da se ona po?ine, a me?u žrtvama su, prema re?ima o?evidaca, bile i trudne žene, deca i stari ljudi. Po?inioci masakra u to vreme su bili u sastavu elitnog vojnog odreda “Kabil”.

Ova ubistva jedan su od 699 slu?ajeva koje je zabeležila Komisija za razjašnjenje istorije u Gvatemali, u ?ijem se izveštaju navodi da je u gra?anskom ratu koji je u ovoj zemlji trajao od 1960. do 1996. godine ubijeno oko 200.000 ljudi.

(Agencije)

Podelite ovu stranicu!