Osuda napada na gej momka

28 Aug 2011

Gej strejt alijansa zahteva od policije i drugih nadležnih organa da najhitnije otkriju napada če na gej mladića na Novom Beogradu

Gej strejt alijansa (GSA) izrazila je zabrinutost što je u poslednjih nekoliko nedelja pove?an broj napada ili pokušaja napada na LGBT osobe.

Kako je navedeno u saopštenju GSA, poslednji slu?aj fizi?kog napada dogodio se na Novom Beogradu u no?i izme?u petka i subote, kada su dva mla?a muškarca napala dvadesetogodišnjeg gej mladi?a, koji je tom prilikom zadobio težu kontuziju glave, više masnica i ogrebotina po telu. Mladi? je napad odmah prijavio policiji i Gej strejt alijansi.

GSA zahteva od policije i drugih nadležnih organa da taj kao i prethodne slu?ajeve nasilja bez odlaganja rasvetle, identifikuju po?inioce i privedu ih pravdi, piše u saopštenju.

GSA zahteva od nadležnih institucija da se ozbiljno posvete prevenciji i sankcionisanju nasilja nad LGBT osobama i da posebno u periodu pred “Paradu ponosa” i na dan njenog održavanja “u?ine sve što je u njihovoj mo?i da se nasilje od prošle godine ne ponovi”.

“Nepostojanje jasne strategije za borbu protiv nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama za posledicu ima ohrabrivanje nasilnika da svakodnevno i gotovo neometano prete smr?u, tuku, vre?aju, nipodaštavaju i marginalizuju gra?ane Srbije koji ne pripadaju ve?inskom heteroseksualnom delu stanovništva”, navedeno je u saopštenju GSA.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!