Osobama sa invaliditetom omogućiti da glassaju

06 Mar 2012

Građani sa invaliditetom se prilikom glasanja na izborima i referendumima suočavaju s različitim preprekama

Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da bi nadležni državni organi trebalo da preduzmu odgovarajuće mere kako bi osobama sa invaliditetom bilo omogućeno da na potpun i delotvoran način učestvuju u društvenom i političkom životu zemlje.

U saopštenju se navodi da je zaštitnik građana prethodno utvrdio, a predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja koja zagovaraju i štite njihova prava potvrdili, da se građani sa invaliditetom prilikom glasanja na izborima i referendumima suočavaju s različitim preprekama.

Osobe sa invaliditetom se “prilikom organizovanja izjašnjavanja građana na izborima i referendumima suočavaju s različitim fizičkim, informativno-komunikacionim i drugim preprekama zbog kojih im je otežano, ili potpuno onemogućeno, da ravnopravno učestvuju u odlučivanju i izraze svoju političku volju”, naveo je zaštitnik.

Mere i aktivnosti bi trebalo preduzimati kako u oblasti normativnog uređivanja, tako i u oblasti praktične primene normiranog, navodi se u mišljenju zaštitnika koje je uputio parlamentima Srbije i Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, i Republičkoj i Pokrajinskoj izbornoj komisiji.

Zaštitnik građana podsetio je da je osobama sa invaliditetom, obavezujućim normama međunarodnog prava, a i Ustavom Srbije garantovano puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i sloboda, među kojima su i aktivno i pasivno izborno pravo i pravo da odlučuju o svim pitanjima koja su od interesa za građane.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!