Osnovati klaster proizvođača peleta u Vojvodini

10 Mar 2014

Zašto su domaći propisi neusklađeni sa evropskim pa biomasa trune po njivama?

Potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov izjavio je danas u Zagrebu da je u Vojvodini potrebno osnovati klaster proizvo?a?a peleta, kako bi se iskoristili veliki potencijali obnovljivih izvora energije, koje ima ta pokrajina.

“Sa jedne strane skupi ruski gas, sa druge strane skupa arapska nafta, a mi imamo ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije a ne koristimo ga, iako imamo obavezu prema evropskim propisima da to ?inimo”, rekao je Vrebalov novinarima nakon sastanka u Zagrebu.

Dodao je da iskustva Hrvatske govore da se koriš?enjem obnovljivih izvora energije otvaraju nova radna mesta, štedi energija, a sredina ostaje zdrava.

Vrebalov je u razgovoru sa predstavnicima hrvatskog Udruženja proizvo?a?a peleta, briketa i drvne biomase rekao da Vojvodina veoma malo koristi svoje potencijale u obnovljivim izvorima energije i dodao da je jedan od glavnih razloga za to ?injenica da su doma?i propisi neuskla?eni sa evropskim.

Prema njegovim re?ima, Hrvatska je daleko iznad Vojvodine u toj oblasti, jer ima veoma razvijen klaster i uspešan plasman peleta na tržište Evropske unije, kao i na druga tržišta.

On je optužio resorno ministarstvo u Vladi Srbije da ne radi dovoljno da se takvo stanje popravi i naveo da Hrvatska preko svog Garancijskog fonda daje subvencije u visini do 40 odsto od ukupne vrednosti investicije za energetsku efikasnost.

Dodao je da pokrajinske vlasti žele da se uvere da li takav recept može da se primeni i u Vojvodini, s obzirom da i ta pokrajina ima sopstveni Garancijski fond, koji ima iskustva u davanju subvencija poljoprivrednim proizvo?a?ima.

Sastanku su, pored uspešnih proizvo?a?a peleta iz Hrvatske, prisustvovali i na?elnica Sektora za energetsku efikasnost Fonda za zaštitu životne sredine Hrvatske Vesna Bukarica, kao i direktor Garancijskog fonda Vojvodine Goran Vasi?.

Predstavnici hrvatskog klastera su prihvatili poziv Vrebalova da uskoro do?u u Vojvodinu i svim zainteresovanim subjektima predstave svoja iskustva u vezi sa organizovanjem proizvodnje, kao i da im pruže podršku u vidu otvaranja vrata ka investicijama iz EU.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!