Osnovano udruženje antifašista Zrenjanina

16 Jun 2017

Za unošenje vrednosti antifašizma u obrazovni sistem, kulturu i javno informisanje

U Zrenjaninu osnovano Udruženja antifašista sa ciljem o?uvanja temeljnih vrednosti antifašisti?kog pokreta u Vojvodini.

Osniva?i su saopštili da su se na ovaj korak odlu?ili zbog sve u?estalijih pokušaja relativizacije zlo?ina?kog sistema fašizma.

“Osniva?i Udruženja antifašista Zrenjanina saglasili su se da prioriteti rada moraju biti i zalaganje za osudu i suzbijanje pojava neofašizma, ekstremizma i svih vidova diskrminacija“, isti?e se u saopštenju.

Dodaje se da ?e se Udruženje zalagati za društvo tolernacije, koje, kako se napominje, nažalost ?esto gubi bitku sa pojavnim oblicima diskriminacije.

“Posebna pažnja u radu Udruženja bi?e posve?ena snažnijem unošenju vrednosti antifašizma u obrazovni sistem, kulturu i javno informisanje“, poru?ili su osniva?i.

Za predsednika Udruženja antifašista Zrenjanina izabran je Aleksandar Marton, na mestu potpredsednice bi?e Nada Boroš, a ?lanovi predsedništva su još i Goran Živi?, Ankica Dostani? i Roni Beraha.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!