Osnovan Savez antifašista Vojvodine

07 Jul 2017

"Neophodna odlučna politička borba za prevagu antifašističkih vrednosti nad retrogradnim i nacionalističkim"

Antifašisti?ke organizacije iz Kikinde, Sremske Mitrovice, Pan?eva i Zrenjanina osnovale su danas u Novom Sadu Saveza antifašista Vojvodine (SAV).

Na osniva?koj skupštini Saveza antifašista Vojvodine usvojen je Statut Saveza i izabrani rukovode?i organi. Za predsednika je izabran Duško Radosavljevi?, a za potpredsednika istori?ar Milivoj Bešlin.

Duško Radosavljevi? rekao je za Autonomiju da ?e organizacija ponuditi „miks“ mladih javnih, kulturnih i nau?nih radnika i starijih iskusnih antifašista.

Dodao je da ?e me?u ?lanovima u Savezu delovati Radivoje Jovovi?, Andrea Ratkovi?, Tamara Gaji?, Stanko Šušnjar, Vladislav Bata Radakovi?, a iz oblasti kulture Nebojša Milenkovi?.

„Cilj je da se u?estvuje u javnom, kulturnom i politi?kom životu, ali ne u smislu izlaženja na izbore, ve? da se javno ukaže na probleme fašizacije društva koji su se u velikoj meri pojavili u Srbiji“, rekao je Radosavljevi?.

On je naveo i da je ideja da se odgovori „zlostavljanje ljudi“, koje se u javnom životu po?elo dešavati od strane navija?kih grupa, desni?arskih i parapoliti?kih grupacija, kao i od strane podmladaka politi?kih partija.

„To se sve ?eš?e dešava, a pored ekonomske krize u kojoj se nalazimo, ljudi su ovo zlostavljanje po?eli da shvataju kao atak na njihovu elemntarnu bezbednost“, rekao je on.

Ukazao je da je to posebno problemati?no u Vojvodini, jer su ljudi u njoj ve? zaplašeni iskustvima iz devedesetih godina, kada su tokom rata bili izloženi nacionalnom prebrojavanju.

„Ovo je jedan vapaj ljudi da se Srbija unormali i da se steknu uslovi da svi ljudi u zemlji budu ravnopravni“, rekao je Radosavljevi?.

Ocenio je i da antifašizam treba da bude „deo svih programa politi?kih partija u Srbiji“, te da takvih ima ali ne isti?u tu svoju crtu dovoljno u javnosti.

„Takve politi?ke partije bi?e nam prirodni saveznici. Sada više nego ikada i politi?ke partije treba da istaknu da se zalažu za ideje antifašizma“, dodao je on.

Jedan od osniva?a SAV-a Vladislav Radakovi? poru?io je da je zadatak ove organizacije da u?estvuje u politi?koj borbi da kako bi antifašist?ke vrednosti odnele prevagu nad retrogradnim i nacionalisit?kim. Istakao je i da je posebno važan zadatk SAV da vrati pravo Vojvodini na njen politi?ki subjektivitet, zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i izvorne prihode, te ustavnu ravnopravnost u zajedni?koj državi Srbiji.

“Naš cilj je da intenzivnijim delovanjem doprinesemo presumeravanju društva sa pogrešnog i pogubnog puta kojim se ide poslednjih 30 godina, i po?e novim progresivnim, na prinicipima antifašizma, demokratije, mira i prosperiteta”, kazao je Radakovi?.

Radakovi? je kazao i da, od kada je naprednja?ka koalicija preuzela vlast u Vojvodini, te tendencije ja?aju i u pokrajini, gde se istovremeno smanjuju nadležnsoti APV “kako bi se u predstoje?im ustavnim promenam autonomija potpuno ukinula, a vojvo?anski regionalni identitet zatro”.

“Tome se mi svim sredstvima demokratske borbe moramo solidarno i odlu?no suprotstaviti“, poru?io je.

Nakon osniva?ke skupštine ?lanovi SAV položili su venac na spomenik na Iriškom Vencu

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!