Oslobođen Zoran Petakov

23 Nov 2012

Petakov oslobođen zbog apsolutne zastarelosti slučaja

Odlukom Apelacionog suda u Beogradu obustavljena je mera ku?nog pritvora aktivisti Antifašisti?ke akcije Novog Sada Zoranu Petakovu i on ?e uskoro biti pušten iz “ku?nog zatvora”, saznaje Autonomija.

Mera ku?nog pritvora obustavljena je jer je došlo do apsolutne zastarelosti slu?aja, a Petakov ?e biti na slobodi kada rešenje stigne do Uprave za izvršenje krivi?nih sankcija.

Aktivisti Antifašisti?ke akcije Novog Sada Zoranu Petakovu bila je izre?ena mera od 100 dana ku?nog pritvora uz mere elektronskog nadzora, u zamenu za služenje kazne zatvora od 100 dana. On se u “ku?nom zatvoru” nalazi više od 40 dana.

Iako su pravni zastupnici ranije ukazivali da je došlo do apsolutne zastarelosti slu?aja, “postupaju?i sud” se oglušio na to.

Pre dve sedmice Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine podneli su predsednik Srbije Tomislavu Nikoli?u molbu za pomilovanje Petakova, ali do danas nije stigao odgovor na molbu.

“Ovom odlukom preina?eno je rešenje kojim je sudija Prvog osnovnog suda, Miroslav Bošnjak, koji je sudio Zoranu Petakovu  i u prvom stepenu, pogrešno primenio materijalno pravo i utvrdio da apsolutna zastarelost ne nastupa ?etiri godine nakon pravosnažne presude”, ocenjuje se u saopštenju koji je povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu javnosti uputio Komitet pravnika za ljudska prava.

YUCOM isti?e i da je ovakvim “nepravilnim” postupanjem prvostepenog suda došlo do toga da se Zoran Petakov ve? više od ?etrdeset dana nalazi na odsluženju kazne zbog “verbalnog delikta”.

Petakovu je 2008. godine prvo bila izre?ena nov?ana kazna od 100.000 dinara, koja je potom 2011. godine zamenjena zatvorskom u trajanju od 100 dana, nakon ?ega je osu?eni zatražio da se zatvorska kazna zameni ku?nim pritvorom.

Petakov je osu?en za uvredu ba?kog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja (Mirka Bulovi?a), koji ga je tužio 2005. godine, jer je Petakov u nastupu u jednoj televizijskoj emisiji rekao da SPC podržava odre?ene ekstremisti?ke grupacije u Srbiji. Petakov je tada episkope Artemija, Amfilohija, Atanasija i Irineja ozna?io kao „?etiri jaha?a apokalipse“.

Pojedine nevladine organizacije su ranije oštro kritikovale presudu i podsetile da je sudija Miroslav Bošnjak, izri?u?i presudu, rekao da takva uvreda protiv crkve nije zabeležena ni u vreme „najstrašnijeg komunizma“, kao i da je i on, kao hriš?anin, uvre?en zbog istupa Petakova.

NVO su ukazale i da je sud odbio da izvede bilo koji predloženi dokaz i da je odbio da sasluša ošte?enog Irineja.

Irinej je u gra?anskoj parnici tako?e tužio Petakova i tražio odštetu od milion dinara, ali sud je to odbio.

Ta televizijska emisija bila je snimana povodom upada pripadnika u me?uvremenu zabranjene neonacisti?ke organizacije „Nacionalni stroj“ na antifašisti?ku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 9. novembra 2005, na Svetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma.

Tribinu je organizovala Antifašisti?ka akcija Novog Sada, a neonacisti su tada fizi?ki napali Zorana Petakova.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!