Ošamućena i uginula riba kod Srbobrana

15 Dec 2015

Dugoročno rešenje 'e uslediti tek kada kanal kroz Vrbas bude očišćen

Drugi put u proteklih desetak dana ribo?uvari Javnog vodoprivrednog preduze?a Vode Vojvodine primetili su ošamu?ene i uginule ribe na ribolovnim vodama kod Srbobrana, saopštilo je danas to preduze?e.

“Pored ošamu?ene ribe, koja zbog manjka kiseonika isplivava na površinu vode, od jutros na tom delu kanalu Hidrosistema DTD ima i sporadi?nih primeraka uginule ribe. Osvežavanje ve?im koli?inama ?iste vode krakom kanala iz pravca Kucure, zapo?eto pre desetak dana, se nastavlja, ali to o?igledno nije dovoljno i nije trajno rešenje”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ?e dugoro?no rešenje uslediti tek kada kanal kroz Vrbas bude o?iš?en jer zaga?enja iz tog dela kanala prouzrokuju probleme nizvodno, a pogotovo u delu kod Srbobrana, gde se zbog krivine protok vode usporava.

Vode Vojvodine su najavile da ?e sutra uputiti zvani?an zahtev Agenciji za zaštitu životne sredine da iza?e na teren i uzme uzorke,a posle analiza trebalo bi da bude poznato da li u kanalu ima dodatnih zaga?enja koja ugrožavaju riblji fond kod Srbobrana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!