Orlović: Napisan novi Statut Vojvodine

29 Mar 2014

U novom tekstu Statuta, Novi Sad više nije glavni grad Pokrajine

Pravni stru?njaci koji su u ime stranaka u Skupštini Vojvodine bili ovlaš?eni da Statut Pokrajine usklade sa Ustavom Srbije, završili su rad. Predsednik Radne grupe, Slobodan Orlovi?, izjavio je za RTV da su predložena rešenja sada u skladu sa najvišim državnim aktom, da je promenjena ve?ina odredaba i da se može re?i da je napisan novi Statut Vojvodine.

Ima još neusaglašenih stvari, a o kona?noj verziji teksta odlu?iva?e Skupštinski odbor za ustavno-pravni položaj.

Kada je re? o izmenama, RTV saznaje da u novom tekstu Statuta, Novi Sad više nije glavni grad Pokrajine.

O novom tekstu Statuta sledi rasprava Nadležnog odbora, pa pokrajinske i republi?ke Skupštine, a rok za njegovo usvajanje je po?etak juna.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!