Oprečne ocene o regularnosti izbora

06 Jun 2010

Ministri zadovoljni regularnošću izbornog procesa, romska i mađarska manjina tvrde da je bilo previše neregularnosti

Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar ?ipli? izjavio je ve?eras u Beogradu da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina protekli u demokratskoj atmosferi i da su Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) podnete dve žalbe.

“Nacionalne manjine pokazale su da su zainteresovane za formiranje nacionalnih saveta”, rekao je ?ipli?. Na pitanje ko je podneo žalbe, ?ipli? je rekao da ne može da odgovori dok CIK ne razmotri te žalbe.

Preliminarni rezultati bi?e saopšteni ve?eras u 23 ?asa, a kona?ni rezultati se o?ekuju posle 9. juna. Zakonski rok za formiranje nacionalnih saveta je 29. jun.

Nacionalne savete biralo je 19 nacionalnih manjina – 16 na neposrednim izborima, dok su Hrvati, Makedonci i Slovenci ta tela birali na posrednim izborima, odnosno putem elektorske skupštine.

A predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je ve?eras da su izbori za savete nacionalnih manjina protekli sa “veoma velikim gorkim ukusom u ustima i sa gr?em u stomaku”.

“Bilo je milion operativnih problema i ja mislim da to nije dobro za ?itavu državu. To nije manjinsko pitanje, jer izbori moraju da se sprovode po zakonu i moraju da se primenjuju ista pravila i isti standardi, pa makar se radilo o, uslovno govore?i, manjinskom pitanju”, rekao je Pastor za Autonomiju.

Ocenio je da to šalje jednu “poprili?no problemati?nu poruku”. “Mislim da se izbori sveukupno mogu doživeti kao veliki podba?aj jer jednostavno nije bila prisutna dovoljna doza ozbiljnosti”, kazao je Pastor.

Naveo je da su rešenja o imenovanju ?lanova bira?kih odbora deljena tek no?as, umesto najkasnije 48 sati pre po?etka glasanja, zbog ?ega na nekoliko mesta nisu mogla da se otvore glasa?ka mesta na vreme.

Prema njegovim re?ima, bilo je slu?ajeva da neki gra?ani, iako su se uredno registrovali, nisu bili na listama.

S druge strane, predsednica Nacionalnog saveta Slovaka Ana Tomanova-Makanova, koja je i potpredsednica Vlade Vojvodine , izjavila je ve?eras da nije bilo ve?ih neregularnosti u izborima za taj nacionalni savet i da je u celini zadovoljna na?inom na koji su izbori protekli.

Tomanova-Makanova je agenciji Beta kazala da se desio incident u Staroj Pazovi kada je jedan od nosilaca liste ušao na bira?ko mesto, uzeo bira?ku kutiju i razbio je, nakon ?ega je bira?ko mesto bilo zatvoreno na sat vremena. Dodala je da je zbog toga produženo glasanje na tom bira?kom mestu.

Ona je navela da je bilo i pokušaja da se blokira ulazak u školu gde se glasa, jer pojedinci nisu dobili rešenja da su ?lanovi proširenog bira?kog odbora.

A Romska partija protestvovala je što na bira?kim mestima za izbore nacionanih saveta manjina, koji se danas održavaju u Srbiji, nema predstavnika Romske partije i upozorila da ih kontrolišu isklju?ivo predstavnici državnih organa.

“Romska Partija najoštrije protestuje zbog ?injenice da su širom Srbije otvorena bira?ka mesta za izbor Nacionalnog saveta, a da te izbore kontrolišu isklju?ivo predstavnici državnih organa, to jest države, jer se predstavnicima Romske partije koji su predloženi za prošireni sastav, ne dozvoljava ulazak na birališta”, navodi se u
saopštenju stranke.

“Ne znamo kako druga?ije da nazovemo ovu pojavu nego diskriminaciju i diktakturu”, dodaje se u saopštenju koje je potpisao predsednik stranke Sr?an Šajn.

(Beta/Autonomija)

Podelite ovu stranicu!