Opet napadnut CK13

20 Nov 2011

Da li će napokon neko reagovati?

Policija sedi skrštenih ruku, politi?ari ?ute, a nad Omladinskim centrom CK13 ekstremisti se redovno iživljavaju. Da li je mogu?e da nadležni opet ne?e ništa preduzeti? Mogu?e je, jer ovo je Srbija, jer nije nemogu?e da oni koji bi trebalo da hapse ili narede hapšenje zapravo uživaju u ovim incidentima ili ?ak stoje iza njih.

Prošle no?i je došlo do novog napada na Crnu ku?u u novosadskoj ulici Vojvode Bojovi?a. Razbijena su dva prozora.

Iako je policija obe?avala da ?e zaštiti ovo omiljeno okupljalište mladih koji ne pripadaju nacionalisti?kom mejnstrimu, do sada ništa nije u?injeno, a nije obezbe?en niti relativno jeftini video-nadzor koji bi mogao da pomogne u otkrivanju napada?a.

Podse?amo da je u avgustu ove godine 60 organizacija civilnog društva iz Srbije uputilo otvoreno pismo direktoru policije Miloradu Veljovi?u povodom u?estalih napada na CK13.

Tada su organizacije civilnog društva izrazile nezadovoljstvo zbog toga što MUP Srbije nije otkrio po?inioce niti jednog od mnogih napada na Omladinski centar i zahtevali su od Veljovi?a da se napada?i hitno prona?u i izvedu pred pravosudne organe.

Povod za to pismo bila su dva napada u roku od ?etiri dana, kada su nepoznate osobe na ulaz u dvorište Omladinskog centra ubacila eksplozivne naprave poznatije kao „topovski udari“.

Nažalost, ovo pismo je u potpunosti ignorisano, a organizacije civilnog društva nisu do danas dobili od Veljovi?a nikakav odgovor.

A napadi se nastavljaju! Nije li ovo jednostavna matemati?ka operacija?

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!