On-lajn Bakaluk

13 Jun 2010

Preko sajta www.bakaluk.rs za kućnu dostavu moguće je naručiti sav asortiman proizvoda za veće porodične kupovine, a između ostalog i organsko voće i povrće, musli i slične proizvode zdrave hrane

“Bakaluk”, prva on-lajn prodavnica koja u svom asortimanu ima i zdravu organsku hranu, od sada je dostupna gra?anima Novog Sada i Beograda na internetskoj adresi www.bakaluk.rs.
Preko ovog sajta za ku?nu dostavu mogu?e je naru?iti sav asortiman proizvoda za ve?e porodi?ne kupovine, a izme?u ostalog i organsko vo?e i povr?e, musli i sli?ne proizvode zdrave hrane.
“Bakaluk” sara?uje sa poljoprivrednim proizvo?a?ima koji u Vojvodini proizvode hranu na organski na?in.
Dostava je besplatna za sve kupce koji preko “Bakaluka” pazare robu u vrednosti ve?oj od 5.000 dinara, dok se do tog iznosa ku?na dostava napla?uje 500 dinara.
Kako se navodi na sajtu “Bakaluka”, ideja je da se kupcima ponude proizvodi bez ?ekanja u redovima, bez gužvi na parkinzima i bez nošenja, jer se roba dostavlja do ku?nih vrata.
On-lajn prodavnice hrane su uobi?ajene na Zapadu a posebno u SAD, dok u Srbiji ovakav vid trgovine još uvek nije razvijen.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!