Omladina SVM traži prijemni na mađarskom na Pravnom fakultetu

04 Feb 2016

Podrška Savezu mađarskih učenika Vojvodine u sudskom procesu protiv fakulteta

Omladinski forum Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) podržava Savez ma?arskih u?enika Vojvodine u sudskom procesu protiv Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, saopštilo je predsedništvo omladine SVM.

Nevladina organizacija Savez ma?arskih u?enika Vojvodine podnela je krajem prošle godine Višem sudu u Novom Sadu tužbu protiv Pravnog fakulteta u tom gradu zbog zaštite od diskriminacije, odnosno onemogu?avanja studenata da polažu prijemni na svom maternjem jeziku.

U saopštenju, koje je preneo portal Vajdasag Ma, SVM zahteva da od ove godine i Pravni fakultet omogu?i polaganje prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina.

Omladinska organizacija SVM je istakla da je svesna toga da se na tom fakultetu nastava odvija ve?inom na srpskom jeziku, ali je uverena da ?e kursevi srpskog jezika koje organizuje Ma?arski nacionalni savet, a i nova sredina biti od pomo?i studentima da postignu odgovaraju?i nivo znanja srpskog jezika i time uspešno završe studije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!