Ombudsmanka: Najmanje zamerki na rad pokrajinskih organa

31 mar 2011

Ona je u razgovoru sa predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem kazala da su uočene nepravilnosti u radu organa uprave najčešće otklonjene još u toku postupka Pokrajinskog ombudsmana. Najavila je da će institucija pokrajinskog ombudsmana pojačati rad na unapređenju službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina u sudskim postupcima u Vojvodini, kroz pokretanje inicijative za obuku sudija za vođenje postupaka na manjinskim jezicima.

Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Hajnrih izjavila je danas da su građani najmanje zamerki imali na rad pokrajnskih organa.
Muškinja-Hajnrih je u razgovoru sa predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem kazala da su uočene nepravilnosti u radu organa uprave najčešće otklonjene još u toku postupka Pokrajinskog ombudsmana.
Pokrajinska ombudsmanka danas je Egerešiju uručila Izveštaj te institucije za 2010. godinu.
Ona je najavila da će institucija pokrajinskog ombudsmana pojačati rad na unapređenju službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina u sudskim postupcima u Vojvodini, kroz pokretanje inicijative za obuku sudija za vođenje postupaka na manjinskim jezicima.
Šandor Egereši je rekao da je veoma zadovoljan saradnjom institucije Pokrajinskog ombudsmana i Skupštine Vojvodine.
“Naša saradnja je prirodna i logična, s obzirom na činjenicu da su nam prioriteti u radu zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, s posebnim akcentom na stepen ostvarenosti prava manjinskih zajednica koje u Vojvodini žive”, rekao je Egereši.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!