Ombudsman: Zakonski urediti položaj koordinatora za romska pitanja

02 Nov 2015

Predrasude, stereotipi, neposredna i posredna, sistemska, kolektivna i individualna diskriminacija Roma

Institucija Pokrajinskog ombudsmana preporu?ila je da se Zakon o lokalnoj samoupravi dopuni ?lanom kojim bi bilo propisano uvo?enje koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama u kojima Romi ?ine više od pet odsto stanovništva.

Institucija ombudsmana je u “Analizi položaja koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini” preporu?ila da u lokalnim samoupravama u kojima Romi ?ine manje od pet odsto od ukupnog broja stanovnika uspostavljanje koordinatora za romska pitanja predstavlja mogu?nost, a ne obavezu.

Uloga koordinatora za romska pitanja je da pruža stru?nu i tehni?ku pomo? u unapre?enju položaja romske nacionalne manjine.

Ta institucija postoji i danas u pojedinim lokalnim samoupravama, ali uloga i položaj koordinatora nije ure?ena zakonima niti podzakonskim aktima Srbije.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana je u analizi navela da je, u odnosu na Rome, uz brojne predrasude i stereotipe u javnosti, prisutna i neposredna i posredna, sistemska, kolektivna i individualna diskriminacija.

Ona se u radu pojedinih organa jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaš?enja vrši kako ?injenjem, tako i ne?injenjem, piše u analizi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!