Ombudsman: Zakon diskriminiše roditeljska prava očeva

16 Jan 2012

Pravo na roditeljski dodatak u praksi može da ostvari isključivo majka, dok to pravo otac ostvaruje samo u izuzetnim okolnostima

Pokrajinski ombudsman podneo je Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenjivanje ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, uz ocenu da su tim zakonom o?evi diskriminisani u isplati roditeljskog dodatka.

Institucija ombudsmana je u saopštenju za javnost navela da pomenuti zakon narušava roditeljska prava o?eva.

Na osnovu predstavki koje je primio od gra?ana, ombudsman je utvrdio da pravo na roditeljski dodatak u praksi može da ostvari isklju?ivo majka, dok to pravo otac ostvaruje samo u izuzetnim okolnostima.

Otac ima pravo na ovaj dodatak jedino ako majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga spre?ena da neposredno brine o detetu.

„Iako se radi o meri koja bi trebalo da predstavlja podršku porodici i da ublaži ekonomsku cenu roditeljstva, ostvarivanje ovog prava je trenutnim zakonskim rešenjem u potpunosti vezano za majku koja se neposredno brine o detetu”, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da je takva praksa u suprotnosti sa politikom razvijanja jednakih mogu?nosti, koja je predvi?ena ?lanom 15. Ustava Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!