Ombudsman upozorava na nasilje

15 Nov 2011

Ove godine su nadležne državne institucije u više navrata ustuknule pred nasilnicima, navedeno je u saopštenju pokrajinskog ombudsmana.

Pokrajinskog ombudsmana danas je, povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, upozorila da su u našem društvu u velikoj meri prisutni različiti oblici nasilja i netolerancije.
Ove godine su nadležne državne institucije u više navrata ustuknule pred nasilnicima, navedeno je u saopštenju te institucije i istaknuto da svako uzmicanje pred ekstremistima “čini uživanje ljudskih prava nesigurnim i neizvesnim, a, s druge strane, jača uverenje ekstremista da pretnjama i nasiljem mogu ostvariti svoje ciljeve”.

Imajući u vidu složenu nacionalnu strukturu Vojvodine, institucija Pokrajinskog ombudsmana upozorava na štetne posledice incidenata po stabilnost međunacionalnih odnosa i poziva nadležne državne organe na svim nivoima, kao i pripadnike nacionalnih zajednica da se efikasno zalažu kako na suzbijanju međunacionalnih incidenata, tako i na njihovom predupređivanju.

(agencije)

 

Podelite ovu stranicu!