Ombudsman: U Srbiji često ima rasizma

21 Mar 2011

Institucija Pokrajinskog ombudsmana upozorila je da smo u Srbiji često svedoci javnog ispoljavanja netrpeljivosti prema različitostima, posebno onima zasnovanim na nacionalnoj i verskoj pripadnosti, polu i rodnim ulogama ili stepenu invaliditeta

Institucija Pokrajinskog ombudsmana upozorila je da u Srbiji ?esto ima javnog ispoljavanja rasizma i netrpeljivosti prema razli?itostima. „?esto smo svedoci javnog ispoljavanja netrpeljivosti prema razli?itostima, posebno onima zasnovanim na nacionalnoj i verskoj pripadnosti, polu i rodnim ulogama ili stepenu invaliditeta”, navodi se u saopštenju za javnost, povodom Me?unarodnog dana eliminisanja rasne diskriminacije.
Ocenjuje se da je usvajanjem Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i osnivanjem institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u Srbiji zaoukružen i obezbe?en dobar pravni i institucionalni okvir za eliminisanje svake vrste diskriminacije.
Pokrajinski ombudsman je istakao da je gra?ane Srbije i Vojvodine potrebno na što više na?ina informisati o postojanju državnih organa i nezavisnih institucija koje su osnovane da bi im gra?ani ukazivali na slu?ajeve kršenja ljudskih prava.
Me?unarodni dan eliminacije rasne diskriminacije obeležava se u znak se?anja na 69 osoba koje su ubijene tokom protesta protiv rasisti?ke politike aparthejda u južnoafri?kom gradu Šapervilu, 21. marta 1960. godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!