Ombudsman: Tranzicija u Srbiji predugo traje

14 Sep 2016

Ekonomska i socijalna prava se često krše

Institucija Pokrajinskog ombudsmana ocenila je danas da tranzicija u Srbiji predugo traje i da se ekonomska i socijalna prava gra?ana veoma ?esto krše.

“Možda se efikasnom zaštitom ovih prava ne može skratiti proces tranzicije, ali se zato može oja?ati legitimnost institucija na kojima po?iva demokratski poredak”, navodi se u saopštenju za javnost i dodaje da ?e ombudsman i dalje funkcionisati kao brana daljoj eroziji demokratije.

Na današnji dan, pre devet godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je odluku da se 15. septembar proglasi Me?unarodnim danom demokratije.

Pokrajinski ombudsman je podsetio da je demokratija zahtevan poredak, koji ne može da opstane ako ne uživa široku podršku gra?ana.

“U suprotnom, podrška demokratiji ne?e samo slabiti, nego ?e je gra?ani u sve ve?oj meri poistove?ivati sa partokratijom, korupcijom i plja?kaškom privatizacijom. U takvoj situaciji obeležavanje Me?unarodnog dana demokratije gubi svaki smisao”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!