Ombudsman: Stereotipi i predrasude prema osobama sa invaliditetom

02 Dec 2015

Neodgovarajući uslovi života, visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, socijalna nevidljivost i izolacija...

Institucija Pokrajinskog ombudsmana ocenila je danas, povodom 3. decembra, Me?unarodnog dana osoba sa invaliditetom, da su u doma?em zakonodavstvu u?injene mnogobrojne pozitivne promene, ali one u praksi teku sporo, zbog ?ega osobe sa invaliditetom i dalje ne mogu ravnopravno i aktivno da u?estvuju u društvenom životu.

“Neodgovaraju?i uslovi života, visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, socijalna nevidljivost i izolacija, nepristupa?nost okruženja, institucija, prevoza, informacija, komunikacija i usluga – problemi su s kojima se osobe s invaliditetom suo?avaju”, ocenjuje se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da stereotipi i predrasude prema osobama sa invaliditetom dovode do njihove diskriminacije, a oni me?u njima koji pripadaju i drugim osetljivim grupama kao što su žene ili pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica bivaju dvostruko i višestruko marginalizovani.

Me?unarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju, kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se osobama sa invaliditetom omogu?i jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno u?eš?e u društvu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!