Ombudsman: Problemi sa upotrebom maternjeg jezika u Srbiji

20 Feb 2016

Danas se u svetu govori oko 6.000 jezika, a prognoze stručnjaka su da će do kraja ovog veka više od polovine njih odumreti

Institucija Pokrajinskog ombudsmana upozorila je danas da izu?avanje srpskog jezika kao nematernjeg u Srbiji još uvek nije adekvatno rešeno.

“Ovakvo stanje, zajedno sa ?injenicom da se u Vojvodini i Srbiji izuzetno retko vode upravni, a još re?e ili gotovo nikada sudski postupci na jezicima u službenoj upotrebi, posebno je pogubno u sredinama u kojima pripadnici nacionalnih manjina žive u ve?em broju”, piše u saopštenju povodom Me?unarodnog dana maternjeg jezika.

Ocenjuje se da s ena taj na?in maternji jezici, umesto da podsti?u i unapre?uju jezi?ku i kulturnu raznolikost i višejezi?nost, pretvaraju u svoju suprotnost i u sredstvo otu?enja i podvajanja me?u kulturama i narodima.

Ovogodišnji Me?unarodni dan maternjeg jezika obeležava se pod sloganom „Kvalitetno obrazovanje, jezici nastave i rezultati obrazovanja”.

Danas se u svetu govori oko 6.000 jezika, a prognoze stru?njaka su da ?e do kraja ovog veka više od polovine njih odumreti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!