Ombudsman: Posao preči od prava zaposlenih

29 Apr 2011

Kancelarija vojvođanskog ombudsmana saopštila je u susret Međunarodnom prazniku rada da je veliki broj osoba u Vojvodini primoran da radi na crno, među kojima je najviše mladih, nekvalifikovanih radnika i žena

Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana saopštila je u susret Me?unarodnom prazniku rada da je veliki broj osoba u Vojvodini primoran da radi na crno, me?u kojima je najviše mladih, nekvalifikovanih radnika i žena.
Kako se navodi u saopštenju, zaposleni u Vojvodini naj?eš?e se žale ombudsmanu na svoje poslodavce zbog neupla?ivanja doprinosa ili na zloupotrebu zakonskih odredbi koje regulišu rad na odre?eno vreme i angažovanje na privremenim i povremenim poslovima.
“Bez obzira na to da li su u radnom odnosu na neodre?eno ili odre?eno vreme ili rade na crno, ionako male zarade se zaposlenima ispla?uju neredovno. Uz to, zapoelsni koji nemaju regulisan radni status ne mogu da ostvare ni svoja prava iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja”, ocenjuje ombudsman.
Kako se navodi, zaposleni se u strahu od gubitka posla ustru?avaju da nadležnim organima prijavljuju kršenje prava iz radnog odnosa i veoma retko se odlu?uju na pokretanje radnih sporova.
“Razlog za to je što sudski postupci dugo traju, što zaposleni nemaju sredstava za pla?anje advokatskih usluga ili zbog toga što se pojedine presude u korist zaposlenih ne mogu izvršiti usled gašenja firmi u kojima su bili zaposleni”, piše u saopštenju.
Kancelarija ombudsmana je navela i da institucionalni mehanizmi kojima država obezbe?uje zaštitu prava zaposlenih još uvek ne obezbe?uju dosledno strovo?enje zakona u ovoj oblasti.
Tako?e se navodi da se ombudsmanu na kršenje prava u oblasti zapošljavanja i radnih odnosa više žale žene nego muškarci, koje tvrde da su diskriminisane ve? prilikom prijavljivanja na oglase za posao i razgovora za prijem u radni odnos.
Precizira se da poslodavci žene diskriminišu i propisivanjem ili postavljanjem nezakonitih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kao i na osnovu njihovog porodi?nog ili bra?nog statusa.
“Usled nedosledne primene propisa i nedovoljne zašti?enosti na tržištu rada neposrednu ili posrednu diskriminaciju u ovoj sferi doživljavaju i trudnice i porodilje, kako od strane privatnih poslodavaca, tako i od organa uprave”, saopštila je Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!