Ombudsman: Podići svest o pravima LGBT populacije

27 Jun 2012

Istraživanja Kancelarije vojvođanskog ombudsmana sprovedenog među srednjoškolcima u Vojvodini pokazala su da mladi najviše predrasuda imaju prema osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, saopštila je danas ta Kancelarija

Povodom Me?unarodnog dana ponosa koji se širom sveta obeležava 27. juna, ombudsman je ukazao da su prava LGBT populacije u Srbiji veoma ugrožena i da je potrebno da svi društveni akteri, posebno državni organi, odlu?no stanu u odbranu ljudskih prava te populacije i stanu na put svim oblicima homofobije i transfobije.

Ombudsman je podsetio da je Srbija zemlja koja u oblasti diskriminacije osoba druga?ije seksualne orijentacije i rodnog identiteta spada u srednje tolerantne zemlje, što je pokazalo istraživanje evropske organizacije ILGA koja se bavi zaštitom prava ovih osoba.

„Zbog ovakvih rezultata i prisutnih homofobi?nih i transfobi?nih izjava u javnosti, Savet Evrope ?e podržati aktivnosti na izradi odgovaraju?ih strategija za borbu protiv diskriminacije, kao i akcije kojima ?e podi?i nivo sveti o potrebi suzbijanja i donošenja mera kojima se onemogu?uje diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ?e u cilju pravljenja što bolje strategije za zaštitu prava LGBT populacije, Kancelarija vojvo?anskog ombudsmana sprovesti istraživanja o stavovima studenata Univerziteta u Novom Sadu o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ovo istraživanje, kampanju koja ?e uslediti nakon njega i preporuke Saveta Evrope zajedni?ki ?e sprovesti Zavod za ravnopravnost polova i Pokrajinski ombudsman u saradnji sa nevladinim organizacijama, piše u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!