Ombudsman: Podići svest o pravima LGBT populacije

27 Jun 2012

Istraživanja Kancelarije vojvođanskog ombudsmana sprovedenog među srednjoškolcima u Vojvodini pokazala su da mladi najviše predrasuda imaju prema osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, saopštila je danas ta Kancelarija

Povodom Međunarodnog dana ponosa koji se širom sveta obeležava 27. juna, ombudsman je ukazao da su prava LGBT populacije u Srbiji veoma ugrožena i da je potrebno da svi društveni akteri, posebno državni organi, odlučno stanu u odbranu ljudskih prava te populacije i stanu na put svim oblicima homofobije i transfobije.

Ombudsman je podsetio da je Srbija zemlja koja u oblasti diskriminacije osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta spada u srednje tolerantne zemlje, što je pokazalo istraživanje evropske organizacije ILGA koja se bavi zaštitom prava ovih osoba.

„Zbog ovakvih rezultata i prisutnih homofobičnih i transfobičnih izjava u javnosti, Savet Evrope će podržati aktivnosti na izradi odgovarajućih strategija za borbu protiv diskriminacije, kao i akcije kojima će podići nivo sveti o potrebi suzbijanja i donošenja mera kojima se onemogućuje diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će u cilju pravljenja što bolje strategije za zaštitu prava LGBT populacije, Kancelarija vojvođanskog ombudsmana sprovesti istraživanja o stavovima studenata Univerziteta u Novom Sadu o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ovo istraživanje, kampanju koja će uslediti nakon njega i preporuke Saveta Evrope zajednički će sprovesti Zavod za ravnopravnost polova i Pokrajinski ombudsman u saradnji sa nevladinim organizacijama, piše u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!