Ombudsman: Omogućiti odlaganje upisa dece u školu

17 sep 2012

Uprkos činjenici da neka deca nisu zrela za polazak u školu, rigidni zakonski propisi ignorišu njihova prava

Institucija Pokrajinskog ombudsmana zatražila je danas od Ministarstva prosvete i nauke i školskih uprava da preduzmu aktivnosti u cilju dopune propisa, kako bi se uredila mogućnost odlaganja upisa deteta u školu, kada za to postoje opravdani razlozi.

 

Ombudsman je naveo da su mu se obraćali roditelji koji su želeli da odlože polazak svog deteta u školu, pozivajući se na nalaze i mišljenja stručnjaka, ali takve arumente škole nisu uvažavale.

 

„Roditelji smatraju da strogo poštovanje zakonskih odredbi, bez mogućnosti odlaganja polaska u školu i bez propisivanja izuzetaka koji bi bili potvrđeni mišljenjem stručnjaka, nije u najboljem interesu njihove dece, a što bi trebalo da bude osnovni princip obrazovnih institucija“, piše u saopštenju.

 

Ombudsman je podsetio na odredbu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koja nalaže da u školu mora da se upiše svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

 

Ovim zakonom nije predviđena mogućnost odlaganja upisa, budući da je propisano  da u postupku ispitivanja deteta sama škola može da utvrdi potrebu donošenja individualnog obrazovnog plana, ili pružanje dodatne obrazovne, socijalne ili zdravstvene podrške.

 

Ombudsman je naveo da su najčešće bile pritužbe roditelja budućih prvaka koji su rođeni u januaru i februaru, a koji na početku školske godine predstavljaju uzrasno najmlađu grupu dece.

 

„Uprkos tome što vaspitači, pedijatri, pedagozi ili psiholozi smatraju da pojedina deca intelektualno, emotivno i socijalno nisu zrela za polazak u školu, pri njihovom upisu školska uprava ovakve nalaze i mišljenja stručnjaka ne ceni kao eventualni osnov za odlaganje detetovog polaska u školu“, piše u saopštenju.

 

Dodaje se da sličan problem postoji i kada dete iz opravdanih razloga nije pohađalo predškolski pripremni program ili ga je pohađalo u trajanju kraćem od polovine predviđenog trajanja.

 

U tom slučaju postoji zakonska neusaglašenost, pošto je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisano da je pohađanje predškolskog pripremnog programa u trajanju od devet meseci po četiri sata dnevno obavezno, a roditelji koji dete ne upišu u predškolski pripremni program mogu zbog toga i da odgovaraju za prekršaj, naveo je ombudsman.

 

Dodao je da, s druge strane, primenjujući odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škole decu upisuju u prvi razred bez obzira na to u kom obimu su pohađala ovaj program i da li su ga uopšte pohađala.

 

Ombudsman je upozorio da su posebno ugrožena deca iz osetljivih društvenih grupa, deca sa invaliditetom, kao i deca sa smetnjama u razvoju, koja se u ovakvim situacijama u osnovnoškolski obrazovni sistem uključuju nedovoljno ili potpuno nepripremljena, a u sličnoj situaciji su i deca koja su u godini pred polazak u školu tokom dužeg perioda bila bolesna ili na bolničkom lečenju.

 

Uprkos tome što zakon predviđa mogućnost da se u ovim slučajevima pripremni predškolski program realizuje u porodici, putem putujućih vrtića ili u zdravstvenim ustanovama, takve aktivnosti se u praksi sprovode retko ili se uopšte ne sprovode, piše u saopštenju.

 

Osnovni argument školskih uprava i Ministarstva prosvete i nauke jeste da će se deci kojoj je potrebna obrazovna, zdravstvena ili socijalna podrška ona obezbediti u školi, ali je iskustvo pokazalo da je ovakav vid podrške ponekad nedovoljan, neefikasan i neblagovremen, prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava, naveo je Pokrajinski ombudsman.

 

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!