Ombudsman: Očekivao sam neistine i podmetanja

29 Jan 2015

Ovo je kriza kontrole vlasti, kao jednog od osnova demokratije u svakoj zemlji

O?ekivao sam podmetanja i neistine, ali nisam verovao da ?e me ljudi, koji neposredno vrše vlast, optuživati za napad na otadžbinu i perfidno podrivanje sistema bezbednosti po nalogu stranih agentura, izjavio je u intervjuu za NIN Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi?.

Ovo nije kriza za Vojnobezbednosnu agenciju (VBA), nije ni kriza za Zaštitnika gra?ana, ovo je kriza kontrole vlasti, kao jednog od osnova demokratije u svakoj zemlji, ocenio je Jankovi?.

Ombudsman je, osvr?u?i se na primedbe premijera Srbije Aleksandra Vu?i?a da u javnost nije izlazio sa tim da Kobre ?uvaju Snežanu Malovi?, objasnio da u to vreme nije bilo ovakvog odbijanja saradnje, pa nije postojala potreba da sa zamerkama izlazi u javnost.

Ni sada mi obra?anje javnosti nije bio prvi, ve? poslednji korak, jer to u pitanjima bezbednosti nikada nije prost ra?un, naglasio je Jankovi? i poru?io da je javnost poslednje i najja?e ovlaš?enje svakog ombudsmana, pa i Zaštitnika gra?ana Srbije.

Jankovi? je podsetio i da nije tajna da je u radu BIA pronalazio nepravilnosti, ?ak i nezakonitosti, ali ih nisu krili od ombudsmana, ve? su kritike su prihvatali i poštovali preporuke da ih otklone.

On je rekao da je od ministra policija Nebojše Stefanovi?a tražio da skine sa nekih dokumenata oznaku tajnosti, jer ne shvata kako bi to bio ugrožen interes Srbije, ako javnost sazna šta su ovlaš?eni pripadnici MUP utvrdili da se dogodilo u jednom incidentu na ulici.

Spisak krivi?nih dela koja VBA može da otkriva, istražuje i prikuplja dokaze za njih taksativno je nabrojan u ?lanu 6. Zakona o VBA i Vojnoobaveštajnoj agenciji i tamo nema dela “ometanje vojnog lica u vršenju vojne službe”, rekao je Jankovi?.

A i za ona dela koja su nabrojana, dodao je on, ne sme da se desi da MUP otpo?ne sa istragom, iza?e na teren da bi prikupio podatke i sazna da ih je ve? uzela VBA.

Jankovi? je rekao i da odavno postoje saznanja o ozbiljnim problemima unutar Žandarmerije, da se odre?ene prijave o unutrašnjim nezakonitostima sklanjaju u fioke, da ima nedodirljivih i opasnih po svakoga ko ukaže na nepravilnosti.

?ak mi je i državni sekretar u MUP napisao da nailazi na opstrukcije. Uništavaju se službene arhive u Odeljenju za bezbednost pri kabinetu ministra. To je više nego zabrinjavaju?e, zaklju?io je Jankovi?.

(Fonet)

Podelite ovu stranicu!