Ombudsman: Nivo homofobije u Srbiji izuzetno visok

16 May 2015

Homoseksualnost je još 1992. godine uklonjena sa liste bolesti Svetske zdravstvene organizacije

Pokrajinski zaštitnik gra?ana saopštio je danas da je nivo homofobije i transfobije u Srbiji izuzetno visok, a da sva istraživanja potvr?uju da skoro dve tre?ine gra?ana smatra da je homoseksualnost bolest, dok više od polovine smatra da je to velika opasnost za društvo.

Pomenuta istraživanja, kako se navodi u saopštenju, pokazuju i da se oko 60 odsto gra?ana ne slaže sa tim da su homoseksualci grupa koja trpi kršenje osnovnih ljudskih prava, uklju?uju?i pravo na život, fizi?ki i psihosocijalni integritet, na pravnu zaštitu, slobodu okupljanja, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

Pokrajinski ombudsman je naveo da je tokom istrage u jednom slu?aju ustanovio da mati?ar nije postupao po zakonu kada je odbio da izda uverenje o slobodnom bra?nom stanju zbog toga što je gra?anin kao razlog naveo da mu je ovakvo uverenje bilo potrebno za sklapanje istopolne zajednice u inostranstvu.

U drugom primeru, diskriminisana je transrodna osoba koja je prolazila kroz proces prilago?avanja pola jer visokoškolska ustanova na kojoj je ova studirala nije želela da promeni ime na diplomi, uz obrazloženje da takva obaveza nije propisana Zakonom o visokom obrazovanju i preporu?ila joj da, prilikom konkurisanja za posao, uz diplomu priloži i izvod iz mati?ne knjige ro?enih u kom je izvršena promena imena.

“Ovi primeri ukazuju na to da LGBT populacija ne uživa u potpunosti svoja ljudska prava, iako je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta zabranjena zakonom”, piše u saopštenju.

Dodaje se da i pripadnici LGBT zajednice nedovoljno koriste mogu?nost zaštite posredstvom nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava.

Pokrajinski ombudsman je ovo saopštio povodom 17. maja, Me?unarodnog dana borbe protiv homofobije koji je ustanovljen pošto je tog dana 1992. godine homoseksualnost kao bolest uklonjena iz Me?unarodne klasifikacije bolesti i Svetske zdravstvene organizacije.

(Tanjug)

Podelite ovu stranicu!