Ombudsman: Nema poreskih prijava na manjinskim jezicima

06 Jun 2012

Iako i Ustav Srbije i zakonski propisi pripadnicima nacionalnih manjina garantuju pravo na službenu upotrebu jezika i pisama, čini se da je ono tek mrtvo slovo na papiru

Institucija Pokrajinskog ombudsmana kritikovala je danas Ministarstvo finansija i Poresku upravu Srbije jer nisu pružili objašnjenje zašto nisu obezbeđeni obrasci poreskih prijava i na pojedinim manjinskim jezicima.

Ombudsman je saopštio i da se u organizacionim jedinicama Poreske uprave u pojedinim lokalnim samoupravama upravni postupci ne vode na jeziku manjina, iako je u tim opštinama jezik manjine u službenoj upotrebi.

Sličan problem, navodi se u saopštenju, bio je i sa obrascima iz Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

„Iako i Ustav Srbije i zakonski propisi pripadnicima nacionalnih manjina garantuju pravo na službenu upotrebu jezika i pisama, čini se da je ono tek mrtvo slovo na papiru”, ocenio je Pokrajinski ombudsman.

Pokrajinski ombudsman do ovih saznanja došao je postupajući po pritužbi nacionalnog saveta jedne nacionalne manjine, piše u saopštenju, ali se ne precizira o kojem manjinskom savetu je reč.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!