Ombudsman: Ne znamo ko investira

01 Aug 2011

Zakon o planiranju i izgradnji propisao je da je svaka lokalna samouprave u obavezi da vodi registar investitora kao javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru.

Vojvo?anski ombudsman upozorio je da lokalne samouprave imaju nepotpune registre investitora.
Kancelarija pokrajinskog ombudsmana je prikupila podatke od 11 lokalnih samouprava u Vojvodini za koje je procenjeno da su u proteklom periodu bile najprimamljivije za investitore i potencijalne kupce nepokretnosti, i utvrdila da opštine ne vode adekvatne registre.
“Zbog ?injenice da se registar ni u jednoj od lokalnih samouprava ne vodi u potpunosti u skladu sa Pravilnikom, opšti je zaklju?ak da je postupak vo?enja i dostupnosti registra investitora još uvek nepotpun, a ideja u za?etku”, ocenio je vojvo?anski ombudsman.

Kancelarija je do sada zatražila podatke od opština Ba?ka Palanka, In?ija, Kikinda, Ruma i Stara Pazova, kao i gradova Zrenjanin, Novi Sad, Pan?evo, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica, a analiza prikupljenih podataka pokazala je da se registar investitora ne vodi u Somboru i Subotici.

“U šest jedinica lokalne samouprave registar je dostupan i putem interneta, dok se samo u dve od suda pribavljaju i kopije overenih ugovora”, navodi se u saopštenju i dodaje da u svih 11 lokalnih samouprava ve?ina registara investitora ne sadrži sve propisane podatke.

Zakon o planiranju i izgradnji propisao je da je svaka lokalna samouprave u obavezi da vodi registar investitora kao javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizi?kom ili pravnom licu kao investitoru.
Pored informacije o investitorima, registar bi trebalo da doprinese boljoj informisanosti gra?ana prilikom kupovine nekretnina, kao i smanjenju opasnosti od zloupotreba i prevara od strane investitora.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!