Ombudsman: LGBT među najdiskriminisanijim grupama

16 May 2016

Homofobija i transfobija još su izuzetno visoki u Srbiji

Povodom 17. maja, Me?unarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, Pokrajinski ombudsman je saopštio da je LGBT me?u najdiskriminisanijim društvenim grupama.

“Homofobija i transfobija još su izuzetno visoki u Srbiji. Sva istraživanja potvr?uju da skoro dve tre?ine gra?ana smatra daje homoseksualnost bolest, više od polovine da je to velika opasnost za društvo, a petina ih poistove?uje s kriminalcima koje treba kažnjavati”, saopštio je ombudsman.

Ocenjuje se da su nasilje i diskriminacija najzna?ajniji problemi LGBT osoba, iako je došlo do odre?enih pomaka u statusu njihovih ljudskih prava, kao što je mogu?nost okupljanja, odnosno održavanja Parade ponosa.

Kako se navodi, u istraživanju sprovedenom 2015. pove?an je procenat gra?ana koji ne podržavaju nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, ali i dalje se oko 60 odsto njih ne slažu sa tim da su homoseksualci grupa koja trpi kršenje osnovnih ljudskih prava.

Ombudsman je upozorio da pripadnici LGBT zajednice nedovoljno koriste mogu?nost zaštite posredstvom nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava.

“Upozoravamo da ima primera i institucionalne diskriminacije na osnovu li?nog svojstva od strane organa uprave ?ija praksa dovodi do kršenja na?ela jednakosti, u ?ijoj osnovi su predrasude i stereotipi”, upozorio je ombudsman.

Ta institucija je pozdravila donošenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcioni plan koji omogu?ava sistemsku izgradnju mehanizama za borbu protiv diskriminacije.

Me?unarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se svake godine 17. maja, kao podse?anje i opomena da svakome pripadaju ljudska prava, bez obzira na seksualnu orijentaciju.

Njime se obeležava dan kada je 1990. godine Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost kao bolest iz Me?unarodne klasifikacije bolesti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!