Ombudsman: Inkluzivno obrazovanje daleko od željenog

18 apr 2011

Pripreme Ministarstva prosvete za sprovođenje inkluzivne obrazovne prakse kasno su započete, što je dovelo do toga da nastavnici nisu imali vremena da se u dovoljno pripreme za realizaciju ovog procesa, saopštila je danas Kancelarija vojvođanskog ombudsmana. Pored toga, neki od pravnih akata, ključnih za podrobnije regulisanje praktičnih aspekata inkluzije u nastavi, doneseni su neposredno pred početak tekuće školske godine ili čak i kasnije.

Pripreme Ministarstva prosvete za sprovođenje inkluzivne obrazovne prakse kasno su započete, što je dovelo do toga da nastavnici nisu imali vremena da se u dovoljno pripreme za realizaciju ovog procesa, saopštila je danas Kancelarija vojvođanskog ombudsmana.
„Ključni problemi u sprovođenju inkluzije u obrazovanju su veliki broj učenika u razredima i nedovoljna obučenost i nestručnost nastavnika zbog neblagovremeno sprovedene obuke“, rezultat je istraživanja koje je Kancelarija ombudsmana sprovela u vojvođanskim osnovnim školama.
Problemi se javljaju i u nemotivisanosti i predrasudama nastavnika, nedostatku podrške stručnjaka koji bi pomogli u realizaciji inkluzivne nastave, nepostojanju pedagoškog asistenta, neusklađenosti pravnih akata sa realnim potrebama učenika i nastavnika, nedostatak nastavnih sredstava i preopterećenost nastavnika administrativnim poslovima.
„Osim toga, roditelji nerado sarađuju u slučajevima kada je za dete potrebno izraditi individualni obrazovni plan, koji većina ispitanika i dalje smatra jedinim preduslovom, odnosno formom koja predstavlja suštinu inkluzivnog pristupa obrazovanju“, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da nastavno osoblje obuhvaćeno istraživanjem smatra da nema adekvatnu stručnu podršku i kapacitete za sprovođenje inkluzije u svojim lokalnim sredinama.
Pored navedenog, Kancelarija pokrajinskog ombudsmana smatra da su neki od pravnih akata, ključnih za podrobnije regulisanje praktičnih aspekata inkluzije u nastavi, doneseni neposredno pred početak tekuće školske godine ili čak i kasnije.
„Iako je Ministarstvo prosvete organizovalo preko 220 obuka o inkluziji na kojima je učestvovalo oko 7.500 obrazovnih radnika iz cele Srbije, veliki broj ispitnika smatra da je obuka kroz koju su prošli nedovoljna, a značajan je broj i onih koji veruju da nedovoljno poznaju ključne aspekate pravilne primene u praksi“, piše u saopštenju. 
Kancelarija pokrajinskog ombudsmana spovela je istraživanje u 117 osnovnih škola na teritoriji Vojvodine, sa ciljem da stekne saznanja o tome koliko je inkluzivno obrazovanje zaživelo u vojvođanskim osnovnim školama. Anketirano je 711 ispitanika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!