Ombudsman: Država da obezbedi besplatno obrazovanje deci

19 Nov 2011

Posebno ispaštaju deca iz višestruko ugroženih društvenih grupa, poput dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju

Institucija Pokrajinskog ombudsmana upozorila je danas da su sve države ?lanice Ujedinjenih Nacija, uklju?uju?i i Srbiju, obavezne da deci obezbede pravo na besplatno obrazovanje koje je dostupno svima.

Povodom Me?unarodnog dana prava deteta, Pokrajinski ombudsman je podsetio da su države dužne i da obezbede odgovaraju?e mere podrške roditeljima u vaspitanju i brizi o detetu, uklju?uju?i i socijalnu pomo? kada je to potrebno.

Ombudsman je upozorio da istraživanja pokazuju da ustanove koje su nadležne da se bave decom nemaju dovoljno materijalnih sredstava, a nemaju ni dovoljno stru?nog osoblja koje bi se bavilo specijalizovanim oblastima zaštite i unapre?enja prava deteta.

Zbog toga posebno ispaštaju deca iz višestruko ugroženih društvenih grupa, poput dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, te siromašna, ekonomski ili na drugi na?in eksploatisana deca, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je ombudsman ove godine primio zna?ajan broj predstavki koje su se odnosile na proces inkluzivnog obrazovanja, a u vezi sa neprimpreljenoš?u u?itelja i nastavnika za inkluzivni rad.

„Evidentan je i nedostatak personalnih i pedagoških asistenata”, piše u saopštenju.

Ombudsman je upozorio da ozbiljan problem u oblasti obrazovanja predstavlja i prevoz dece do škole u seoskim sredinama u Vojvodini u kojima škole ne postoje.

Svetski dan deteta, 20. novembar, obeležava se na dan kada je 1989. godine Generalna skupština UN usvojila Konvenciju Ujedinjenih Nacija o pravima deteta, kao prvi me?unarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!