OLIVERA RADOVANOVIĆ: Stav prema Vojvodini!

16 Feb 2016

Da li su Demokratska stranka i njeni lideri zaista spremni za izbore u Vojvodini?

Ima tome dve godine kako smo na jednom neformalnom skupu u Novom Sadu konstatovali da Demokratska stranka snosi deo odgovornosti za dolazak na vlast Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera. Se?amo se iskrenog razgovora izme?u ?lanova i lidera Demokratske stranke i dvadesetak ljudi mahom iz nevladinog sektora i medija, kada su otvoreno analizirani razlozi izbornog debakla i razmatrani predlozi kako dalje.

Tada, kao i mnogo puta nakon tog skupa, Demokratskoj stranci u Pokrajini je savetovano da se pitanje statusa Autonomne pokrajine Vojvodine mora podi?i na najve?i mogu?i nivo, da gra?ani s pravom o?ekuju rešenja. Re?eno je da je najozbiljniji problem/prepreka sadašnji ustav Republike Srbije, da treba da se inicira donošenje novog ustava koji mora da reši neodrživo stanje statusa Vojvodine, od njenih nadležnosti do finansiranja. O ostalim bolnim mestima ustava, kao što je na primer preambula gde se govori o pokrajini Kosovo i Metohija kao delu Srbije, drugom prilikom.

Ove zime je donet i Zakon koji ?e omogu?iti otu?enje oranica u Vojvodini i time ?e se dodatno ugroziti prirodni resursi Vojvodine. Rane od nesre?ne prodaje Naftagasa i podzemnih bušotina u Vojvodini za tepsiju ribe, nikada ne?e ni zaceliti. Pre dve godine je Demokratskoj stranci otvoreno re?eno da na narednim izborima u Vojvodini treba da osvoje glasove bira?a kristalno jasnim stavom o pitanjima koja mu?e Vojvodinu. Da moraju da se pozabave problemima zbog kojih su gra?ani u Vojvodini doživeli da budu toliko siromašni kao nikada u svojoj istoriji. I da ponude rešenja. A rešenje prvo treba tražiti u ustavnim promenama.

Da li su Demokratska stranka i njeni lideri zaista spremni za izbore u Vojvodini?

Istine radi, Demokratska stranka u Vojvodini je, nakon što je jedva uspela da se pribere posle izbornog poraza na republi?kim izborima 2012. godine, ipak pokazala snagu da se odupre teškim izazovima dežurnog „krivca“ za sve promašaje u državi, što se ina?e svakodnevno brutalno plasira od strane kontrolisanih provladinih medija.

Istine radi, ?lanovi Demokratske stranke zajedno sa svojim kolegama u vladi Vojvodine se godinama trude da urade nemogu?e od raspoloživog budžeta. Posebno se fokusiraju na mlade i žene u ruralnoj sredini i kontinuirano pomažu upravo ovim grupama da iza?u iz teške ekonomske situacije. Pitanje rodne ravnopravnosti u Vojvodini je na zavidnom nivou. Najbolji programi za žene, njihovo zapošljavanje i sve aktivnosti koje doprinose ravnopravnosti polova dolaze upravo iz aktuelne Pokrajinske vlade. Malo je poznat podatak da u vojvo?anskim selima ima 509 ženskih udruženja i da sva koriste fondove Pokrajinskog sekretarijata privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Istine radi, Demokratska stranka u Vojvodini kontinuirano kritikuje upitne, kontroverzne i štetne poteze aktuelne vlasti. Podržava svaki protest nesre?nih gra?ana. Zajedno su i sa novinarima i sa udruženjima gra?ana. Nemaju pristup nacionalnim medijima, baš kao da su „Žene u crnom“ u Slobino vreme. Koje su i fizi?ki napadane. Doduše, fizi?ki se nasr?e i na aktiviste Demokratske stranke. Svaki izbori u mesnim zajednicama pretvaraju se u lokalni sukob tipa „kod ok korala“.

O?igledno je da se demokrate susre?u svakodnevno sa sijaset problema i zapravo od dnevne strke po?inju da zapostavljaju ono što treba da je temelj njihove izborne kampanje u Vojvodini. Stav prema Vojvodini! Taj stav treba da im donese glasove gra?ana Vojvodine i dovede ih do osvajanja vojvo?anskog parlamenta! Demokratska stranka, a naro?ito njeni lideri moraju u najkra?e vreme da smognu snage i iza?u pred gra?ane Vojvodine sa jasnim stavom o pitanjima Vojvodine. Što pre ?e morati da se otrgnu od zamornog i nepotrebnog predizbornog kalkulisanja koje je, usput re?eno dovedeno do apsurda i samo može da izazove nepoverenje bira?a. U ovom trenutku DS je verovatno najja?a opoziciona opcija, a samo ujedinjena sa drugim vojvo?anskim snagama može da bude dobitna kombinacija u predstoje?im vojvo?anskim izborima. Demokratska stranka i njeni lideri nemaju prava da propuste ovu šansu. Ne zato što je nikada više ne?e ni imati ako je propuste, nego zato što nemaju više prava da prokockaju poverenje gra?anske Vojvodine. I Bojan Pajti? i Miroslav Vasin izri?ito tvrde da to nije više ona stranka koja je provocirala bele listi?e. Potpuno je jasno da im nije lako. Posebno Vasinu, od kojeg se o?ekuje da predvodi demokrate u Vojvodini. Treba pokazati mudrost, viziju, snagu i saose?anje za Vojvodinu. Dati nadu za budu?nost! Vojvodini su potrebni ljudi koji je vole i koji su spremni i na li?nu žrtvu zarad koraka unapred. I upravo zbog toga poruka demokratama – Nema se više šta ?ekati. Vreme je za akciju.

(Li?ni stav predsednice Zelene mreže Vojvodine)

Podelite ovu stranicu!