Okrugli sto: Mediji da budu proaktivni u privatizaciji, inače će se ugasiti

07 Oct 2014

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović rekao je da je to udruženje uz stručnu pomoć OEBS-a izradilo Akcioni plan za razvoj informisanja na lokalnom nivou, u saradnji sa četiri lokalne samouprave: Pančevo, Vrbas, Kanjiža i Kovin

Jedna od važnih stvari koju predstavnici medija moraju da shvate jeste da se po novim medijskim zakonima više ne?e finansirati mediji, ve? isklju?ivo medijski proizvodi koji promovišu javni interes, re?eno je na okruglom stolu u Novom Sadu.

Raspodelu sredstava na osnovu konkursa vrši?e nezavisne komisije, a mediji treba da se obu?e za pisanje projekata, re?eno je na okruglom stolu „Finansiranje i privatizacija medija u svetlu novih medijskih zakona“ u Medija centru Vojvodine.

U?esnici su apelovali na lokalne samouprave lokalnim samoupravama da ne umanjuju sredstva koja su do sada izdvajali za finansiranje informisanja.

Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirkovi? rekao je da je u toku izrada Pravilnika o projektnom finansiranju, kojim treba da se reši sve ono što je bilo nedostaju?e u dosadašnjem na?inu raspodele sredstava.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da je to udruženje uz stru?nu pomo? OEBS-a izradilo Akcioni plan za razvoj informisanja na lokalnom nivou, u saradnji sa ?etiri lokalne samouprave: Pan?evo, Vrbas, Kanjiža i Kovin.

“Sigurni smo da je ovaj model akcionog plana primenjiv i za druge lokalne samouprave”, rekao je Sejdinovi? i dodao da je model prosle?en i Ministarstvu kulture i informisanja, uz nadu da ?e ga uzeti u obzir prilikom izrade podzakonskih akata.

On je ocenio da novi me?ski zakoni nude mogu?nost za razvoj lokalnog informisanja, ali samo ukoliko predstavnici lokalnih samouprava, medija i civilnog društva budu proaktivni, jer ?e se u suportnom mnogi mediji ugasiti.

Okrugli sto organizovali su Novosadska novinarska škola i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, u okviru projekta Medijska opservatorija Jugoisto?ne Evrope, finansijski podržava Evropska komisija, kroz program „Podrška civilnom društvu“.

Doga?aju su prisustvovali predstavnici Agencije za privatizaciju, predstavnici lokalnih medija koje poga?aju novi medijski zakoni, predstavnici novinarskih udruženja i organizacija civilnog društva, kao i me?unarodnih organizacija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!